ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΤΥΧΑΙΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΤΥΧΑΙΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΠΑΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

A DAMAGE TOLERANCE ANALYSIS METHODOLOGY FOR CRACKS SUBJECTED TO COMPLEX SPECTRUM LOADING IS PRESENTED. A NEW FATIGUE CRACK GROWTH RETARDATION MODEL IS DEVELOPED. IT CONSIDERS A STRIP PLASTIC ZONE WITH MATERIAL HARDENING EFFECT WHICHIS TAKEN AS ONE OF THE BASIC MACHANISMS CONTROLLING FATIGUE CRACK GROWTH. FOR THE TRANSFORMATION OF THE IRREGULAR STRESS HISTORY INTO A STRESS HISTORY CONTAINING ONLY DISTINGUISHED CYCLES, A MODIFICATION OF THE RAINFLOW COUNTING METHOD IS PROPOSED. ABOVE METHODOLOGY IS APPLIED ON BLOCK LOADING AS WELL AS IN REAL AIRCRAFT LOADING HISTORIES FOR THE ALLOYS AL-2024-T3, AL-6061-T6 AND AL-8090-T8. PREDICTIONS FOR THESE ALLOYS ARE IN ENCOURAGE AGREEMENT WITH THE EXPERIMENTAL RESULTS.
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΓΙΑ ΚΟΠΩΣΗ ΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΑΦ'ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΕΙΣ. ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΡΩΓΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΕΩΝ. ΑΦ'ΕΤΕΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΥΧΑΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ RAINFLOW. Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΤΟΣΟ ΣΕ ΚΟΠΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΙΧΕ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΕΙΣ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ AL-2024-T3, AL-6061-T6 ΚΑΙ AL-8090-T8. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΡΩΓΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΑ ΗΤΑΝ ΣΕΚΑΛΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

OVERLOAD
ΕΝΔΟΤΡΑΧΥΝΣΗ
CRACK GROWTH RETARDATION
Fatigue
Aluminium
Κράτυνση
RANDOM LOADING
Hardening
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΡΩΓΜΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
Κόπωση
REAL LOADING
Αλουμίνιο
ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ
Ρωγμές
Crack

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1995


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.