ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΕΠΙ ΦΥΛΛΟΜΟΡΦΩΝ ΠΗΛΩΝ (ΣΜΕΚΤΙΤΩ...

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
SYNTHESIS, CHARACTERISATION AND CATALYTIC ACTIVITY OF HETEROGENISED HOMOGENEOUSCATALYSTS OF MANGANESE ON LAYERED ALUMINOSILICATES (SMECTITES) AND OF THE PRODUCTS OF THEIR DECOMPOSITION
ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΕΠΙ ΦΥΛΛΟΜΟΡΦΩΝ ΠΗΛΩΝ (ΣΜΕΚΤΙΤΩ...

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΗΤΑΝ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΡΓΙΛΟΥ. Η ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, Η ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΙΛΟ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΕΙ ΔΥΝΑΤΗ. ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ Ν2Ο. Η ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΕΓΙΝΕ ΔΥΝΑΤΗΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΟΠΩΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗ, ΝΙΤΡΟΜΕΘΑΝΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗΟΡΓΑΝΟΦΙΛΟΥ ΑΡΓΙΛΟΥ. ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΤΕΘΗΚΑΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΤΥΛΙΣΚΟΥΣ MNOX ΑΡΓΙΛΟΙ.
THE AIM OF THIS THESIS WAS THE PREPARATION OF MATERIALS WITH ADSORPTIVE AND CATALYTIC PROPERTIES VIA THE INTERCALATION OF MANGANESE COMPLEXES INTO CLAYS. THEINTERCALATION WAS DONE IN AQUEOUS AND NON-AQUEOUS CONDITIONS. IN AQUEOUS CONDITIONS, PROBLEMS OF DECOMPOSITION OF THE COMPLEXES CAME OUT, BUT A NEW METHODOF PREPARATION OF SMALL OXIDIC MANGANESE PARTICLES WITH HIGH SURFACE AREA AND CATALYTIC ACTIVITY IN THE DECOMPOSITION OF N2O WAS DEVELOPED. THE INTERCALATION OF THE COMPLEXES WAS QUITE SUCCESSFUL IN THE PRESENCE OF ORGANIC SOLVENTS,SUCH AS ETHANOL AND NITROMETHANE, AS WELL AS BY THE USE OF ORGANOCLAYS. AS ARESULT PILLARED WITH MNOX CLAYS WAS SYNTHESIZED.

Clays
SMALL PARTICLES
ΜΙΚΡΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
Κατάλυση
Manganese complexes
Παρεμβολή
Catalysis
Organoclays
Άργιλος
ΟΡΓΑΝΟΦΙΛΟΙ ΑΡΓΙΛΟΙ
Intercalation
Σύμπλοκα μαγγανίου

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1995


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
University of Ioannina*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.