Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΓΑΙΟΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
POST-WAR EVOLUTION OF THE LAND USE SYSTEM IN THE GREEK TERRITORY - THROUGH THE EXAMPLE OF ZANTE, CHIOS AND ICARIA
Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΓΑΙΟΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ, ΗΛΙΑΣ

THE GOAL OF THIS THESIS IS THE ANALYSIS OF THE POST-WAR EVOLUTION OF THE LAND- USE SYSTEM THROUGH THREE CASE STUDIES, THE SCHEMATIZATION OF THE GENERAL CHARACTERISTICS OF THIS EVOLUTION, THE MONITORING OF THE MECHANISMS WHICH OPERATE THE LAND-USE CONFLICTS, AND THE DESCRIPTION OF CERTAIN PREREQUISITES FOR THE ECOLOGIZATION OF DEVELOPMENT IN MEDITERRANEAN SETTINGS. THE CASE STUDIES ARETHE ISLANDS ZANTE, CHIOS AND ICARIA. THE RELATION BETWEEN LAND-USE AND RELIEF WAS SEARCHED, AND THE OUTCOME OF A MODEL PREVAILED. A FACTOR ANALYSIS PROCESS WITH INPUT 3 MATRICES (1961-1983, ANNUAL DATA FOR THE CHARACTERISTICS-DESCRIPTORS OF THE LAND-USE SYSTEM) WAS OPERATED. AS A RESULT A COMMON BEHAVIOUR OF THE LAND-USE SYSTEM OF THE 3 CASE STUDIES WAS OBSERVED, AND A TRANSITION OF THESYSTEM FROM A TRADITIONAL SITUATION TO ANOTHER SITUATION MORE MODERNIZED AND COMMERCIALIZED, WHERE THE LAND-USE CONFLICTS ARE MORE ACUTE.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΟ ΓΑΙΟΧΡΗΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, Η ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΙΣ ΓΑΙΟΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ, ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ. ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ, Η ΧΙΟΣ ΚΑΙ Η ΙΚΑΡΙΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΗΚΕ Η ΣΧΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΕΝΑ ΓΑΙΟΧΡΗΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. ΕΓΙΝΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (FACTOR ANALYSIS) ΜΕ 3 ΜΗΤΡΕΣ (1961-1983, ΕΤΗΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΙΟΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ). ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΗΚΟΙΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΑΙΟΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΜΙΑ "ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ" ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΟΜΩΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ.

LAND-USES
ICARIA
Γή, Χρήσεις
ΓΑΙΟΧΡΗΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
LAND-USE SYSTEM
ZAKYNTHOS (ZANTE)
Ζάκυνθος
Chios
Region
Ικαρία
Χίος
Περιφέρεια

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.