ΤΑ ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
THREE NEW FINANCIAL PRODUCTS (LEASING, FACTORING, VENTURE CAPITAL) AS MEANS OF REINFORCING INVESTMENT IN A REGIONAL CONTEXT
ΤΑ ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΡΑΓΚΟΥΣΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ

THE THESIS DEALS WITH 3 NEW FINANCIAL PRODUCTS, LEASING, FACTORING, VENTURE CAPITAL. IT EXAMINES THESE PRODUCTS AS MEANS OF MEETING THE FINANCIAL REQUIREMENTS OF GREEK ENTERPRISES, ESPECIALLY REGIONAL ONES AND THEN GOES ON TO ASSESS THE PRODUCTS' MARKETING POTENTIAL IN GREECE ON A PREFECTURE LEVEL. APPROACHES OF THE ISSUE: - THE FINANCING NEEDS AND FEATURES OF GREEK ENTERPRISES ARE MENTIONED. - THE FEATURES AND FUNCTIONING OF 3 PRODUCTS ARE ANALYZED AS WELL AS THE MEANS THROUGH WHICH THEY CAN MEET THE REQUIREMENTS OF GREEK ENTERPRISES. THE CHARACTERISTICS, WHICH ARE INDISPENSABLE FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRODUCTSARE DEPICTED IN VARIABLES AND ON THE BASIS OF THESE VARIABLES THE ASSESSMENT OR THEIR MARKETING POTENTIAL IS CARRIED OUT VIA STATISTICAL TECHNIQUES. IT HAS BEEN CONCLUDED THAT THESE 3 FINANCIAL PRODUCTS CAN SOLVE MANY FINANCIAL PROBLEMS OF GREEK ENTERPRISES AND THAT THERE IS A CONSIDERABLE MARGIN FOR THEIR DEVELOPMENT. THEIR MARKETING POTENTIAL HAS A DISPROPORTIONATE GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION, ESPECIALLY THAT OF FACTORING AND VENTURE CAPITAL. THE PRODUCTS AMPLEMARGINS OF DEVELOPMENT IN GREECE CREATE POSSIBILITIES OF GROWTH FOR THE FINANCIAL INSTITUTIONS.
Η ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ 3 ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΤΟ LEASING, ΤΟ FACTORINGΚΑΙ ΤΟ VENTURE CAPITAL. ΔΙΕΡΕΥΝΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΥ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: - ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. - ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 3 ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΥΤΑ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. - ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΑ 3 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟΥ FACTORING ΚΑΙ VENTURE CAPITAL, ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΝΑ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ. ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
LEASING
Regional developement
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Venture capital
FACTORING
FINANCIAL PRODUCTS
Περιφερειακή ανάπτυξη

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1995


Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Panteion University of Social and Political Sciences*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.