Research on the intrapartum carbohydrate metabolism in pregnancies complicated with diabetes mellitus

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διερεύνηση του μεταβολισμού των υδατανθράκων κατά τη διάρκεια του τοκετού σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη κατά την κύηση
Research on the intrapartum carbohydrate metabolism in pregnancies complicated with diabetes mellitus

Harizopoulou, Vikentia
Χαριζοπούλου, Βικεντία

Στόχος: Η διερεύνηση του μεταβολισμού των υδατανθράκων κατά τη διάρκεια του τοκετού με την εφαρμογή Συσκευής Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης (ΣΣΚΓ). Μεθοδολογία: Διενεργήθηκε προοπτική μελέτη καταγραφής των συγκεντρώσεων και της διακύμανσης των ουσιών που σχετίζονται με το μεταβολισμό των υδατανθράκων (γλυκόζη, ινσουλίνη), που λαμβάνουν χώρα κατά τον τοκετό. Αποτελέσματα: Στη μελέτη εντάχθηκαν 36 επίτοκες με διαβήτη (ασθενείς) και 42 επίτοκες με φυσιολογική καμπύλη γλυκόζης (μαρτύρες). Οι συγκεντρώσεις γλυκόζης που ελήφθησαν με σακχαρόμετρο και αυτές που ελήφθησαν από τη ΣΣΚΓ παρουσίασαν μια ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση στατιστικά σημαντική. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στον μέσο όρο των συγκεντρώσεων γλυκόζης ανάμεσα στις ομάδες των ασθενών και των μαρτύρων στους ελέγχους που αφορούσαν α) τις 2 ώρες και β) τη 1 ώρα πριν τον τοκετό, και γ) τη 1 ώρα μετά και β) τις 2 ώρες μετά τον τοκετό. Και στις δύο ομάδες καταγράφηκαν υψηλότερες συγκεντρώσεις γλυκόζης στις γυναίκες α) που γέννησαν κολπικά και β) με ΔΜΣ ≥ 25kgr/m2. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις συγκεντρώσεις γλυκόζης νεογνού την πρώτη ώρα ζωής και την έκτη ώρα ζωής ανάμεσα στις δύο ομάδες. Οι συγκεντρώσεις της γλυκόζης της μητέρας 2 ώρες και 1 ώρα πριν τον τοκετό παρουσίασαν συσχέτιση τύπου «αναστραμένου U» με αυτές του νεογνού κατά τον τοκετό. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά: α) στο μέσο όρο των συγκεντρώσεων ινσουλίνης και β) στο μέσο όρο των ΗΟΜΑ – IR, πριν τον τοκετό και μετά τον τοκετό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες στις συγκεντρώσεις ινσουλίνης νεογνού κατά τον τοκετό, ενώ βρέθηκε οριακά στατιστικά σημαντική διαφορά στο μέσο όρο των ΗΟΜΑ - IR νεογνού κατά τον τοκετό. Το βάρος γέννησης του νεογνού και α) η συγκέντρωση ινσουλίνης του κατά τον τοκετό και β) η τιμή του δείκτη HOMA - IR κατά τον τοκετό, παρουσίασαν ισχυρά θετική γραμμική συσχέτιση, στατιστικά σημαντική.Συμπεράσματα: Η ΣΣΚΓ GlucoDay®S αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης συγκεντρώσεων γλυκόζης και η χρήση της κατά τη διάρκεια του τοκετού είναι εφικτή. Kαταγράφηκε μικρή διακύμανση των συγκεντρώσεων της γλυκόζης κατά τις ώρες πριν τον τοκετό και σταδιακή ελάττωσή τους μετά τον τοκετό, και στις δύο ομάδες, με την ομάδα των ασθενών να συνεχίζει να εμφανίζει υψηλότερες συγκεντρώσεις γλυκόζης, έως και 24 ώρες μετά τον τοκετό. Και στις δύο ομάδες, σε κάθε στάδιο καταγραφής, παρατηρήθηκαν υψηλότερες συγκεντρώσεις γλυκόζης στις γυναίκες α) που γέννησαν με κολπικό τοκετό, και β) με ΔΜΣ ≥ 25 kgr/m2. Τα νεογνά των ασθενών εμφάνισαν τάση για χαμηλότερες συγκεντρώσεις γλυκόζης κατά την πρώτη και έκτη ώρα της ζωής τους. Tόσο οι χαμηλές όσο και οι υψηλές μητρικές συγκεντρώσεις γλυκόζης, συσχετίστηκαν με χαμηλές νεογνικές συγκεντρώσεις γλυκόζης. Η μητρική ινσουλινοαντίσταση ελαττώθηκε μετά τον τοκετό και στις δύο ομάδες. Τέλος, καταγράφηκε ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα στη νεογνική ινσουλινοαντίσταση και στο βάρος γέννησης των νεογνών.
Aim: Research of the intapartum carbohydrate metabolism, and the implementation of Continuous Glucose Monitoring System (CGMS) during this period of time. Method: Prospective study on the concentrations and the fluctuations of the substances associated with the metabolism of carbohydrates (glucose, insulin), intrapartum. Results: In the study, 36 women with diabetes (cases) and 42 women with normal OGTT during the present pregnancy (controls) were recruited. A strongly positive and statistically significant linear correlation was found between glucose concentrations obtained by the glucometer and those obtained by the CGMS. A statistically significant difference was found between groups in the mean glucose concentrations, specifically: a) 2 hours before delivery, b) 1 hour before devilery, c) 1 hour after delivery and d) 2 hours after delivery. In both groups, higher glucose concentrations were recorded in women a) that gave birth vaginally, and b) with BMI ≥ 25 kgr/m2. A statistically significant difference was found between the groups in the neonatal glucose concentrations the first hour of life and the sixth hour of life. Maternal glucose concentrations two and one hour before delivery had an inverse “U” correlation to those of the neonate during delivery. A statistically significant difference was found between the groups in a) the mean insulin concentrations and b) the HOMA-IR, before and after delivery. No statistically significant difference was found between groups in the neonatal insulin concentration during delivery, while a marginal difference was found in the mean neonatal HOMA-IR during delivery. A strong, positive, linear was found between neonatal birth weight and a) insulin concentration and b) HOMA-IR during delivery.Conclusions: The CGMS GlucoDay®S is a reliable tool for the measurement of glucose concentrations and its use during labor is feasible. Α low variability in glucose concentrations was recorded the hours before and after the delivery in both groups. A gradual lowering of the glucose concentrations after delivery has been recorded in both groups, with the cases continuing to have higher glucose concentrations, up to 24 hours after delivery. In both groups and at every stage of the recording, significantly higher glucose concentrations were observed in women a) that gave birth vaginally, and b) with BMI ≥ 25 kgr/m2. Neonates of mothers with DM showed a tendency towards lower glucose concentrations during the first and sixth hour of life. Both low and high maternal glucose concentrations were associated with low neonatal glucose concentrations. Maternal insulin resistance decreased postpartum in both groups. Finally, a strong positive correlation was recorded between neonatal insulin resistance and the birth weight.

Σύστημα Συνεχούς Καταγραφής της Γλυκόζης
Pregnancy, Delivery
Continuous Glucose Monitoring System
Σακχαρώδης διαβήτης
Diabetes
Εγκυμοσύνη, τοκετός

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.