Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
CULTURAL POLICY IN CYPRUS

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

THE AIM OF THIS STUDY IS TO EVALUATE THE ROLE OF STATE IN PROMOTING CULTURE IN CYPRUS. THE METHODOLOGY ADOPTED IS OF A DESCRIPTIVE AND ANALYTICAL CHARACTER. RELEVANT DATA AND INFORMATION HAS BEEN OBTAINED FROM VARIOUS SERVICES, NEWSPAPERS, PERIODICAL AND SPECIAL PUBLICATION. PERSONAL INTERVIEWS HAVE BEEN UTILISED AS WELL AS STATISTICAL TABLES. ACCORDING TO THE FINDINGS OF THE THESIS THE BASIC AIMS OF CYPRUS CULTURAL POLICY ARE THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE ISLAND'S CULTURAL HERITAGE, THE ENCOURAGEMENT OF CREATIVE ACTIVITY AND THE DISSEMINATION OF CULTURAL VALUES IN COOPERATION WITH EFFORTS TO DECENTRALISE CULTURAL ACTIVITIES. THE CONCLUSION ATTEMPTS TO EVALUATE THE SIGNIFICANCE OF THE CULTURAL POLICY WHICH IS IN POWER AND SUGGEST CORRECTIVE MEASURES FOR A MORE EFFICIENT APPLICATION OF THIS POLICY.
Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ.

CULTURAL ADMINISTRATION
Πολιτιστική ανάπτυξη
Κύπρος
Cyprus
Πολιτιστική κληρονομιά
Πολιτισμός
Cultural development
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πολιτιστική πολιτική
Cultural heritage
Cultural policy
Culture

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1995


Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Panteion University of Social and Political Sciences*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.