ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
CHURCHES OF DOMENICON AND ELASSON. A CONTRIBUTION TO THE POST-BYZANTINE ARCHITECTURE
ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΠΑΣΑΛΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝΟΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). Α. ΕΡΙΚΛΙΤΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ, Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ, Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΟ ΒΡΥΛΟΣΤΙ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ. Β. ΜΟΝΟΧΩΡΟΙ ΔΡΟΜΙΚΟΙ ΝΑΟΙ: Ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ, Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΥΛΗΣ) ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ. Γ. ΝΑΟΙ ΑΘΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ: ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ. ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΝΑΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ (ΚΑΤΟΨΕΙΣ, ΤΟΜΕΣ, ΟΨΕΙΣ, ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ), ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ (ΤΕΜΠΛΑ, ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΑ, ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΙ ΘΡΟΝΟΙ), ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ Η ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΑΩΝ, Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΑΩΝ. ΤΕΛΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
THE STUDY BEGINS WITH A FOREWARD AND A BIBLIOGRAPHY. THEY ARE FOLLOWED BY THE INTRODUCTION, WHERE THE BISHOPRIC OF DOMENICON AND ELASSON IS EXAMINED. THERE IS GIVEN ALL THE GEOGRAPHICAL AND HISTORICAL INFORMATION AS WELL. THE STUDY WORK IS DIVIDED INTO THREE CHAPTERS. IN CHAPTER I THERE IS A STUDY OF MONUMENTSBASED ON ARCHITECTURAL DATA AS WELL AS ON INSCRIPTIONS AND WALL PAINTING PROGRAMME, ET. AL. A. THREE-AISLED BASILICAS: ST. GEORGE OF DOMENICON, ST. DEMETRIOUS OF DOMENICON, PANAGIA (VIRGIN MARY) AT URIZOSTI AND ST. NIKOLAOS AT MEGALO ELEFTHEROHORI. B. NARROW, SINGLE-ROOMED CHURCHES: ST. BESSARION OF DOMENICON, ST. GEORGE THE LITTLE (GEORGOULIS) OF DOMENICON AND ST. NIKOLAOS OF DOMENICON. C. ATHONITE TYPE CHURCHES: THE KATHOLIKON OF THE MONASTERY OF THE ASCENSION OF CHRIST AT KALIVIA ANALIPSEOS NEAR ELASSON. IN THE STUDY OF EACH CHURCH THERE ARE INCLUDED PHOTOGRAPHING, ARCHITECTURAL PLOTTING (TOP VIEWS, SECTIONALPLANS, SIGHT VIEWS, DETAILS PLANS), STUDY OF WOOD CARVED SECTIONS (TEMPLON SCREENS, HOLY ICON STANDS, BISHOP'S THRONES) AND DESCRIPTION OF WALL PAINTING PROGRAMME. THERE ARE SOME NOTES ON TECHNIQUES AND AESTHETIQUES IN THIS PROGRAMME AS WELL. CHAPTER III INCLUDES A COMPARATIVE STUDY. OBSERVATIONS AND CONCLUSIONS ARE GIVEN IN THIS CHAPTER. THERE IS A SPECIFIC EXAMINATION OF THE CHURCH TYPOLOGY, BUILDING-TECHNIQUE, MORPHOLOGY AND DECORATION OF THE CHURCH INTERIOR. ALL THESE ARE FOLLOWED BY THE MONUMENTS DATING. CHAPTER III COMPRISES A SUMMARY OF THE MAIN CHARACTERISTICS OF ARCHITECTURE AND WALL PAINTING PROGRAMME WHICH IS FOLLOWED BY GENERAL CONCLUSIONS.

WOODEN ROOFED CHURCH
Ξυλόστεγος ναός
ΤΡΙΚΟΓΧΟΣ ΝΑΟΣ
CHURCH OF THE TRI-APSIDAL TYPE
ΤΡΙΚΛΙΤΟΣ ΝΑΟΣ
ΜΟΝΟΧΩΡΟΣ ΔΡΟΜΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΜΟΝΟΚΛΙΤΟΣ ΝΑΟΣ
SINGLE-AISLED CHURCH
INSCRIBED-CROSS TYPE OF THE COMPOSITE FOUR COLUMN VARIETY
ΤΡΟΥΛΛΑΙΟΣ ΝΑΟΣ
WOOD-CARVED TEMPLON SCREEN
DOMED CHURCH
Basilica
ΝΑΟΣ ΑΘΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Βασιλική
NARROW SINGLE-ROOMED CHURCH
ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟ ΤΕΜΠΛΟ
CHURCH OF THE ATHONITE TYPE
THREE-AISLED CHURCH

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1995


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.