Η πρωτεϊνική κινάση Chk1 είναι απαραίτητη για την επιδιόρθωση των μεροτελικών προσδέσεων στην κυτταρική διαίρεση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Chk1 is required for correction of merotelic attachments during mitotic cell division
Η πρωτεϊνική κινάση Chk1 είναι απαραίτητη για την επιδιόρθωση των μεροτελικών προσδέσεων στην κυτταρική διαίρεση

Πετσαλάκη, Ελένη

Μεροτελική πρόσδεση
Mps1
Mitosis
Μίτωση
Aurora-B
Chk1
Merotelic

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.