Στη σκιά της θεμελιώδους φαντασίωσης: οι γέροντες του Αγίου Όρους στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
In the shadow of the fundamental fantasy: the elders of mount Athos in modern greek society
Στη σκιά της θεμελιώδους φαντασίωσης: οι γέροντες του Αγίου Όρους στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία

Psaltou, Efstratios
Ψάλτου, Ευστράτιος

Πριν από πενήντα χρόνια οι γέροντες του Αγίου Όρους απουσίαζαν τόσο από την θρησκευτική όσο και από την κοινωνική ζωή της Ελλάδας. Τις τελευταίες δεκαετίες οι αφηγήσεις που σχετίζονται με αυτούς άρχισαν να έχουν ευρύτατη διάδοση και ο γεροντισμός κατέστη μία από τις πιο σημαντικές μορφές, με τις οποίες εμφανίζεται και λειτουργεί ο θρησκευτικός λόγος στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Οι γέροντες του Αγίου Όρους επιχειρήθηκε να προβληθούν ως ένα είδος πολιτισμικής αντίστασης απέναντι σε αυτό το οποίο δηλωνόταν με τον όρο «Δύση» και ταυτιζόταν με το παιχνίδι για δύναμη και εξουσία. Η παρούσα διατριβή επιδιώκει να δείξει ότι οι αφηγήσεις των γερόντων τελικώς έχουν λειτουργήσει και συνεχίζουν να λειτουργούν μέσα στην ελληνική κοινωνία στην υπηρεσία μιας σειράς ατομικών ή συλλογικών φαντασιώσεων για πληρότητα δύναμης και ηδονής. Τα θεωρητικά εργαλεία με τα οποία επιχειρείται η ανάλυση αυτή αποτελούν το προϊόν μιας συνομιλίας ανάμεσα στη Συμβολική Ανθρωπολογία και την Λακανική ψυχαναλυτική θεωρία. Απώτερος στόχος της διατριβής δεν είναι η επιβεβαίωση της κυριαρχίας της επιθυμίας για δύναμη πάνω στην ασκητική πράξη, αλλά η πολιτισμική κριτική αυτής της κυριαρχίας και η ανάδειξη της δυνατότητας για μία εναλλακτική οικονομία της επιθυμίας και μία διαφορετική σχέση τόσο με τον εαυτό μας όσο και με τους άλλους.
Fifty years ago the monk elders of Mount Athos were absent in both the religious and the social life of Greece. In recent decades the narratives associated with them began to have widespread distribution and elderism became one of the most important forms in which the religious discourse in contemporary Greek society appears. The elders of Mount Athos have attempted to be viewed as a kind of cultural resistance against what is declared by the term "West", identified with the game for power. My thesis seeks to show, that despite this intention, the narratives of elders finally have worked and continue to work within Greek society in the service of a series of individual or collective fantasies of power and pleasure. The theoretical tools with which this analysis is attempted are the product of a conversation between symbolic anthropology and Lacanian psychoanalytic theory. The ultimate goal of the thesis is not an affirmation of the domination of the desire for power over ascetic practice, but a cultural critique of such domination. It also highlights the possibility of an alternative economy of desire and a different relationship with both ourselves and others.

Charisma
Ανθρωπολογία της θρησκείας
Ethnography of Greece
Psychoanalytic theory
Χάρισμα
Ασκητισμός
Lacan, Jacques Marie Emile
Εθνογραφία Ελλάδας
Anthropology of religion
Mount Athos
Ψυχαναλυτική θεωρία
Άγιο Όρος
Asceticism

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
University of the Aegean*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.