Ιωάννης Γεωμέτρης, ιαμβικά ποιήματα: κριτική έκδοση, μετάφραση και σχόλια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
John Geometres, iambic poems: critical edition, translation and commentaries
Ιωάννης Γεωμέτρης, ιαμβικά ποιήματα: κριτική έκδοση, μετάφραση και σχόλια

Tomadaki, Maria
Τωμαδάκη, Μαρία

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η κριτική έκδοση, η μετάφραση και ο σχολιασμός 236 ιαμβικών ποιημάτων του Ιωάννη Γεωμέτρη. Τα ποιήματα αυτά αναφέρονται τόσο σε θρησκευτικά όσο και κοσμικά θέματα. Για παράδειγμα, είναι αφιερωμένα στον Χριστό, τη Θεοτόκο, σε αγίους, εικόνες, λείψανα, αλλά και σε Βυζαντινούς αυτοκράτορες, αρχαίους συγγραφείς και φιλοσόφους. Ως προς τη λειτουργία τους, θα μπορούσαν στην πλειονότητά τους να θεωρηθούν εν δυνάμει επιγραφές ή βιβλιακά επιγράμματα, καθώς και εγκωμιαστικά ποιήματα. Η παρούσα έκδοση βασίστηκε στον κώδικα Paris. Suppl. gr. 352 και αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει έξι εισαγωγικά κεφάλαια που αναφέρονται στα βιογραφικά στοιχεία του ποιητή, στη θεματολογία, τις μετρικές συνήθειες, τη χειρόγραφη παράδοση των ιαμβικών του ποιημάτων, καθώς και στις αρχές της παρούσας έκδοσης. Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνεται η κριτική έκδοση των κειμένων και η απόδοσή τους στη Νεοελληνική. Στη συνέχεια ακολουθεί ο σχολιασμός των ποιημάτων, στο πλαίσιο του οποίου εξετάζονται ποικίλα φιλολογικά, γλωσσικά, προσωπογραφικά και ιστορικά ζητήματα αλλά και θέματα που αφορούν τη βυζαντινή τέχνη, ενώ το τελευταίο μέρος περιλαμβάνει τρία ευρετήρια (Index nominum, Index verborum notabilium και Index locorum).
The main purpose of my PhD dissertation was the critical edition, translation and annotation of 236 iambic poems of John Geometres. Τhese poems deal with both secular and Christian themes: for instance, there are poems devoted to Christ, Mary, saints, relics, icons and others on Byzantine emperors, ancient writers and philosophers. As for their function, the majority of them intended to be verse inscriptions, book epigrams and laudatory poems. My edition was based on Paris. Suppl. gr. 352 and includes four parts: The first one is an introduction with chapters on the poet, poetic themes, literary sources, meter, manuscripts and the editorial principles. The second involves the critical edition of the poems and their Modern Greek translation. The next one is a commentary on linguistic, philological, historical, prosopographical and artistic matters and the final section contains three indices (Index nominum, Index verborum notabilium and Index locorum).

Byzantinische Epigramme
Ιωάννη Γεωμέτρης
Βυζαντινή ποίηση
Byzantine epigrams
Βυζαντινά επιγράμματα
John Geometres
Critical edition
Byzantine Poetry
Johannes Geometres
Κριτική έκδοση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.