ΦΕΡΟΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ RHAGOLETIS CERASI, LINNAEUS

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1995 (EN)
ΦΕΡΟΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ RHAGOLETIS CERASI, LINNAEUS

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ RHAGOLETIS CERASI. ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΕ Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΧΗΜΕΙΟΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥΣΑΡΩΣΗΣ (SEM). ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΗΚΕ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΤΕΝΟΓΡΑΦΟΥ (EAG). ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ Η ΥΠΑΡΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (TLC, HPLC, GC/MS). ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΙΟΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ R. CERASI.
WE STUDIED THE SYSTEM OF CHEMICAL COMMUNICATION OF THE CHERRY FRUIT FLY, RHAGOLETIS CERASI. THE MORPHOLOGY OF THE ANTENNA, AND THE MORPHOLOGY AND DISTRIBUTION OF THE SENSILLA ON THE ANTENNA WERE EXAMINED BY MEANS OF SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (SEM). WE EVALUATED THE PHYSIOLOGICAL RESPONSE OF THE INSECT TO A BROAD SPECTRUM OF CHEMICALS, USING ELECTROPHYSIOLOGICAL TECHNIQUES (EAG). WE TRACED AND IDENTIFIED THE EXISTENCE OF A NUMBER OF CHEMICAL SUBSTANCES INTHE VOLATILES AND THE EXTRACTS OBTAINED FROM THE MALE INSECTS USING ANALYTICAL TECHNIQUES (TLC, HPLC, GC/MS). BASED ON THESE RESULTS, AND ON OUR OBSERVATIONS OF THE BEHAVIOR OF THE FEMALE INSECTS DURING LAB BIOASSAYS, WE PROPOSE A POSSIBLE EXPLANATION OF THE OPERATION OF THE CHEMICAL COMMUNICATION SYSTEM OF R. CERASI.

RHAGOLETIS CERASI
Scanning electron microscopy
Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης
ΦΕΡΟΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥ
DIPTERA:TEPHRITIDAE
ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ
SEX PHEROMONES
EAG

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1995


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)