Η καταλληλότητα ενδιαιτήµατος ως οικολογική παράµετρος στη διατήρηση ειδών προτεραιότητας προστασίας: η περίπτωση της Asperula baenitzii Heldr. ex Boiss

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Habitat suitability as ecological parameter in the conservation of protection priority species: the case of Asperula baenitzii heldr. ex Boiss
Η καταλληλότητα ενδιαιτήµατος ως οικολογική παράµετρος στη διατήρηση ειδών προτεραιότητας προστασίας: η περίπτωση της Asperula baenitzii Heldr. ex Boiss

Ανδριόπουλος, Παύλος
Andriopoulos, Pavlos

Οικολογία
Πάρνηθα
Asperula Baenitzii
Ενδιαιτήματα
Habitat
Μικροενδιαίτημα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.