The clinical utility of pulse doppler, BNP, tissue doppler and left atrium echocardiographic measurements in left ventricular filling pressures estimation: a comparative simultaneous ultrasound - catheterization study

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Κλινική χρησιμότητα της υπερηχογραφίας doppler, του BNP, του ιστικού doppler και των υπερηχογραφικών μετρήσεων του αριστερού κόλπου, στην εκτίμηση των πιέσεων πλήρωσης της αριστερής κοιλίας: ταυτόχρονη συγκριτική μελέτη υπερηχογραφίας και αριστερού καρδιακού καθετηριασμού
The clinical utility of pulse doppler, BNP, tissue doppler and left atrium echocardiographic measurements in left ventricular filling pressures estimation: a comparative simultaneous ultrasound - catheterization study

Papamichalis, Michail
Παπαμιχάλης, Μιχαήλ

Σκοπός της μελέτης ήταν η μη επεμβατική εκτίμηση των πιέσεων πλήρωσης της αριστεράς κοιλίας με τη βοήθεια του υπερήχου και του BNP. Ειδικότερα ο στόχος ήταν η πρόβλεψη της τελοδιαστολικής πίεσης στην αριστερά κοιλία (LVEDP) από υπερηχογραφικούς δείκτες και το BNP. (Συγκριτική υπερηχογραφική μελέτη με ταυτόχρονο καρδιακό καθετηριασμό). Στα πλαίσια της μελέτης εξετάσθηκαν 120 καρδιολογικοί ασθενείς. Οι ασθενείς αυτοί οδηγήθηκαν σε στεφανιογραφικό έλεγχο με σκοπό τη διερεύνηση πιθανής στεφανιαίας νόσου. Διαπιστώθηκε ότι η συσχέτιση ανάμεσα στην LVEDP, τους υπερηχογραφικούς δείκτες (όγκος του αριστερού κόλπου, ο λόγος Ε/Ε’) και το BNP ήταν στατιστικά σημαντική για το σύνολο του πληθυσμού που μελετήθηκε. Ο συνδυασμός υπερηχογραφικών δεικτών και του BNP ήταν σε θέση να προβλέψει την τελοδιαστολική πίεση στην αριστερά κοιλία (LVEDP) σε στατιστικά σημαντικό βαθμό.
The purpose of the study was the noninvasive estimation of left ventricular filling pressures with the help of ultrasound and BNP. In particular the aim was to predict left ventricular end diastolic pressures (LVEDP) using echocardiographic indexes and BNP. (A comparative simultaneous ultrasound - catheterization study). In the context of the study 120 individuals were studied in total. These patients were driven to coronary angiography in order to investigate possible coronary artery disease. It was found that the correlation between the LVEDP, the echocardiographic indices (left atrium volume, E/E' ratio) and the BNP were statistically significant for the population studied. The combination of echocardiographic indices and BNP was able to predict the left ventricular end-diastolic pressure (LVEDP) in statistically significant way.

Left ventricular end diastolic pressure
Τελοδιαστολική πίεση στην αριστερά κοιλία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


University of Thessaly (UTH)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.