Έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των μετρήσεων της κλίμακας Γενικής Αυτο-αποτελεσματικότητας (GSE) σε Έλληνες ενήλικες με άσθμα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2021 (EL)

Έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των μετρήσεων της κλίμακας Γενικής Αυτο-αποτελεσματικότητας (GSE) σε Έλληνες ενήλικες με άσθμα

Σμυρλή, Ελένη

Ζέρβα, Ευθυμία
GIOFTSOS, GEORGE
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας
Grammatopoulou, Eirini
Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Κλίμακα GSE
Άσθμα
Εγκυρότητα
Αξιοπιστία
Αυτο-αποτελεσματικότητα


Ελληνική γλώσσα

2021-02-26


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2021-03-21T21:24:22Z

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.