Ο αντισταθμιστικός ρόλος του χρυσού σε σχέση με τις αγορές.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ αντισταθμιστικός ρόλος του χρυσού σε σχέση με τις αγορές.

Λιουλιάκης, Κωνσταντίνος

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Παναγιωτίδης, Θεόδωρος

Το πολύτιμο κίτρινο μέταλλο, τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί για τους επενδυτές ασφαλές επενδυτικό «καταφύγιο» των κεφαλαίων τους, καθώς υπάρχει η κοινή αντίληψη ότι οι αποδόσεις του λειτουργούν αντισταθμιστικά σε σύγκριση με τον πληθωρισμό, την διολίσθηση της τιμή του δολαρίου, τις αποδόσεις χρηματιστηριακών δεικτών και λοιπών επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων ειδικά σε περιόδους οικονομικών κρίσεων και πολιτικών αναταραχών. Αρχικά, η μελέτη συζητάει την ιστορία και τον πολύτιμο ρόλο που διαδραματίζει το μέταλλο στην ανθρωπότητα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Εν συνεχεία, γίνεται ανάλυση των δυνάμεων της προσφοράς και ζήτησης στην αγορά του χρυσού και παρουσιάζονται οι καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του. Ο αντικειμενικός σκοπός της μελέτης δεν περιορίζεται στην θεωρητική προσέγγιση της ανάλυσης της αγοράς του μετάλλου. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια μελέτη της συμπεριφοράς των αποδόσεων του χρυσού για την περίοδο 1980 – 2012 προκειμένου να διαπιστωθεί ο αντισταθμιστικός ρόλος του σε σχέση με τις αγορές. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της τιμής του μετάλλου με τις αποδόσεις των χρηματιστηριακών δεικτών Dow Jones, Nasdaq και Standard & Poor’s 500, τις τιμές των συναλλαγματικών ισοτιμιών στερλίνας, γιεν και ευρώ έναντι του δολαρίου και τις αποδόσεις των εμπορευμάτων του πετρελαίου και του αργύρου. Στην εμπειρική προσέγγιση πραγματοποιείται χρήση του υποδείγματος παλινδρόμησης με μέγιστη πιθανοφάνεια υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας GARCH, καθώς και τις ασύμμετρες παραλλαγές του, τα υποδείγματα TGARCH και EGARCH που εξετάζουν την ασυμμετρία των αποδόσεων των επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων στις θετικές και αρνητικές αναταραχές (shock) στην οικονομία.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Χρυσός
Λίρα Αγγλίας
Αγορές
Πετρέλαιο
Ευρώ
Nasdaq
Γιεν Ιαπωνίας
Dow Jones
TGARCH
GARCH
Αντισταθμιστικός ρόλος
Ασήμι
Δολάριο ΗΠΑ
EGARCH

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012
2012-10-04T07:29:00Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.