Διερεύνηση τάσεων στην αγορά κατοικίας στην Ελλάδα.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση τάσεων στην αγορά κατοικίας στην Ελλάδα.

Αυγουστίδου, Αντωνία

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Παναγιωτίδης, Θεόδωρος

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.
Η αγορά κατοικίας είναι από τα κύρια θέματα της οικονομίας. Από την αρχή του εικοστού πρώτου αιώνα, η κατοικία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων στην οικονομία και έγινε βασικό στοιχείο της προσωπικής περιουσίας. Παράλληλα, οι οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με την αγορά ακινήτων, αντιπροσωπεύουν συνήθως ένα μεγάλο ποσοστό του εθνικού εισοδήματος και της δαπάνης των νοικοκυριών. Στον ελλαδικό χώρο, η αγορά κατοικίας είναι πολύ σημαντική. Από την μια μεριά, οι επενδύσεις στην κατοικία και τις κατασκευές αποτελούν ένα σημαντικό μερίδιο της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Από την άλλη, η κατοικία αποτελεί επένδυση και παραδοσιακά οι Έλληνες τοποθετούσαν τις αποταμιεύσεις τους στα ακίνητα. Η αγορά ακινήτων επηρεάζει σημαντικά τη χρηματοπιστωτική και τη μακροοικονομική σταθερότητα. Οι μεταβολές στις τιμές των ακινήτων, των ενοικίων και των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων επηρεάζουν τη συνολική ζήτηση και τον πληθωρισμό και κατά συνέπεια παίζουν σημαντικό ρόλο στο μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και την οικονομική σταθερότητα. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά για τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της αγοράς κατοικίας και της μακροοικονομίας, μέσα από μια ανασκόπηση από τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και τη σχέση της αγοράς κατοικίας με τη μακροοικονομία στην περίπτωση της Ελλάδας.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Τιμές κατοικιών
Προσφορά και ζήτηση κατοικίας
Στεγαστική πίστη
Μακροοικονομία
Επιτόκια
Νομισματική πολιτική

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012
2012-10-15T19:45:17Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.