Ο μεταναστευτικός μαθητικός πληθυσμός από σλαβικές χώρες σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης: προβλήματα και δυσκολίες της συνεκπαίδευσης των μαθητών, που οδηγούν στη σχολική αποτυχία και στο σχολικό αποκλεισμό: έρευνα σε σχολεία της πόλης.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ μεταναστευτικός μαθητικός πληθυσμός από σλαβικές χώρες σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης: προβλήματα και δυσκολίες της συνεκπαίδευσης των μαθητών, που οδηγούν στη σχολική αποτυχία και στο σχολικό αποκλεισμό: έρευνα σε σχολεία της πόλης.

Αναστασιάδου, Μαρία

Νιχωρίτης, Κωνσταντίνος Γ.
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την έρευνα του μεταναστευτικού μαθητικού πληθυσμού από γειτονικές σλαβικές χώρες σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Απώτερος σκοπός η διερεύνηση των προβλημάτων και των δυσκολιών συνεκπαίδευσης των μαθητών αυτών, που οδηγούν στη σχολική αποτυχία και στο μαθητικό αποκλεισμό. Η διερεύνηση υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή Εκπαιδευτικών και Στελεχών Εκπαίδευσης (πλήθος δείγματος 141) που υπηρετούν σε Δημοτικά Σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης καθώς και σε θέσεις που εποπτεύουν διοικητικά και εκπαιδευτικά τα παραπάνω Δημοτικά Σχολεία. Συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα και τα δύο Διαπολιτισμικά Δημοτικά Σχολεία της ίδιας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Χρονικά υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από το Δεκέμβριο του 2013 έως και τον Ιανουάριο του 2014. Από τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας, προέκυψε πως οι Εκπαιδευτικοί επιλέγουν τη συνεκπαίδευση μέσα στις μεικτές τάξεις αλλοδαπών και ντόπιων. Αποτυπώθηκε πως θεωρούν καταλληλότερη μέθοδο διδασκαλίας τη συνεργατική και πως στο μάθημα της «Γλώσσας» οι αλλοδαποί αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες. Ακολούθως βρέθηκε ότι πολύ σημαντικοί παράγοντες σχολικής αποτυχίας των αλλοδαπών μαθητών είναι η αποκλειστική χρήση της μητρικής γλώσσας στο οικογενειακό τους περιβάλλον και η απουσία σταδιακής προσαρμογής στο νέο σχολικό περιβάλλον. Άλλα ευρήματα απέδειξαν πως οι παράγοντες παγίωσης της σχολικής αποτυχίας είναι οι ελλιπείς διδακτικές μέθοδοι, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις, η αδυναμία αντιμετώπισης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, η έλλειψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού και η έλλειψη ενημέρωσης στο γηγενή πληθυσμό.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Συνεκπαίδευση
Σχολικός αποκλεισμός
Σχολική αποτυχία
Αλλοδαποί

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014-04-06T21:04:16Z
2014


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.