Συστήματα και δομές απασχόλησης σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυστήματα και δομές απασχόλησης σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Παπασωτηρίου, Σταύρος Γ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης
Σαρρή, Κατερίνα

Στην εργασία γίνεται μία καταγραφή και ανάλυση των μέτρων και των πολιτικών που αφορούν την απασχόληση στις δύο χώρες της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Γίνεται αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο του θεσμού της απασχόλησης, ενώ γίνεται και αναφορά στις Ευρωπαϊκές δομές για την απασχόληση, η οποία αποτελέσει τη βάση της σύγκρισης των δύο χωρών, τόσο μεταξύ τους όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση κάθε χώρας, προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε τις δομές και τις πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης, ώστε να εξάγουμε τα αντίστοιχα συμπεράσματα πάνω σε αυτές.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Ελλάδα
Δομές απασχόλησης
Βουλγαρία
Συστήματα απασχόλησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014-05-09T12:45:02Z
2014


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.