Καταγραφή των απόψεων των καθηγητών ξένων γλωσσών για τον πλουραλισμό και το ρόλο της γερμανικής γλώσσας στη δημόσια ελληνική εκπαίδευση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚαταγραφή των απόψεων των καθηγητών ξένων γλωσσών για τον πλουραλισμό και το ρόλο της γερμανικής γλώσσας στη δημόσια ελληνική εκπαίδευση.

Προδρομίδου, Αικατερίνη

Γρίβα, Έλενα
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης

Η συγκεκριμένη εργασία καταγράφει τις απόψεις των καθηγητών ξένων γλωσσών για το γλωσσικό πλουραλισμό και το ρόλο της Γερμανικής γλώσσας στη Δημόσια Ελληνική Εκπαίδευση. Ειδικότερα εξετάζονται: 1. Οι έννοιες της γλωσσικής πολιτικής και του γλωσσικού σχεδιασμού, 2. η ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 3. ζητήματα πολυγλωσσίας, 4. καταγραφή των σημαντικών περιόδων της γλωσσικής πολιτικής στην Ε.Ε., 5. οι επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες καθώς και ο ρόλος τους στην Ευρώπη και στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, 6. το ευρωμωσαϊκό και, 7. η Γερμανική γλώσσα (ως ξένη γλώσσα) στα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών αλλά και 8. η Γερμανική γλώσσα (ως ξένη γλώσσα) και οι άλλες ισχυρές ευρωπαϊκές γλώσσες στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας (διαχρονικά και συγχρονικά). Οι ανωτέρω στόχοι θα φτάσουν στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα από τη βιβλιογραφία και από την ανάλυση ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν σε 97 καθηγητές ξένων γλωσσών, που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Από την έρευνα προκύπτει η θετική στάση των συμμετεχόντων στην εκμάθηση ξένων γλωσσών ακόμη από πολύ μικρή ηλικία, ο ισχυρός ρόλος της Αγγλικής ως πρώτη ξένη γλώσσα αλλά και της Γερμανικής, ως δεύτερη ξένη γλώσσα, λόγω της οικονομικής θέσης της Γερμανίας, του ηγετικού ρόλου της συγκεκριμένης χώρας στην Ευρώπη, αλλά και της μετανάστευσης των νέων στη Γερμανία. Τέλος έγιναν προτάσεις που αφορούσαν στη βελτίωση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών Αγγλικής ή Γερμανικής στη Δημόσια Εκπαίδευση.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Πολυγλωσσία
Γλωσσική πολιτική
Διδασκαλία ξένης γλώσσας
Γερμανική γλώσσα
Ευρωβαρόμετρο
Απόψεις

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
2014-05-21T07:43:03Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.