Εκπαίδευση ενηλίκων: η περίπτωση της τουρκικής γλώσσας στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκπαίδευση ενηλίκων: η περίπτωση της τουρκικής γλώσσας στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης.

Γκλούμπου, Φανή

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης
Καμαρούδης, Σταύρος

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει την εκπαίδευση ενηλίκων στην τουρκική γλώσσα μέσω των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης. Μέσα από το ερευνητικό της κομμάτι παρουσιάζει τους λόγους που αποτελούν κίνητρο για την εκμάθησή της. Αρχικά παρουσιάζονται βασικές έννοιες σχετικά με τη διά βίου μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Εξετάζονται οι πολιτικές διά βίου μάθησης στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελλάδα καθώς και οι φορείς διά βίου μάθησης. Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων, η ανάγκη τους για μάθηση, ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων, οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που ακολουθεί καθώς και η εκπαίδευση ενηλίκων στη γλωσσομάθεια. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην καταγωγή της τουρκικής γλώσσας όπου και αναφέρονται τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της. Παρουσιάζονται τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και το πρόγραμμα που υλοποιείται σε αυτά με τίτλο ‘Τουρκικά για τον τουρισμό Α1-Α2’. Τέλος παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι λόγοι που οδηγούν τους ενήλικες στην εκμάθησή της τουρκικής γλώσσας. Οι λόγοι που τους οδηγούν στην εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία. Επικρατέστερους λόγους αποτελούν η καταγωγή των εκπαιδευομένων αλλά και η ανάγκη τους για επιπλέον μόρφωση και γνώσεις.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Κέντρα διά βίου μάθησης
Ανάγκη για τουρκομάθεια
Τουρκική γλώσσα
Εκπαίδευση ενηλίκων

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014-05-28T08:50:00Z
2014


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.