Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ηλιάδης, Ηλίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης
Φωτόπουλος, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.
Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι οι μεταρρυθμίσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής με την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εξεταστούν οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν λάβει χώρα στο πεδίο της εκπαίδευσης και θα επιχειρηθεί να δοθεί η ευρωπαϊκή προοπτική τους, μελετώντας κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φανερώνουν τις απόψεις και τις κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Θεσμών επί αυτών των θεμάτων. Κύριο ερώτημα είναι εάν η Ελλάδα λαμβάνει υπόψη της τις ευρωπαϊκές επιταγές, θέλοντας να συγκλίνει με τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά συστήματα των προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 αποτέλεσε μέλος ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών σχηματισμών και η πολιτική της ζωή ξεκίνησε να λειτουργεί εντός ενός νέου πλαισίου. Αυτή η ένταξη είχε ως αποτέλεσμα η διαμόρφωση της πολιτικής να πάψει να είναι αμιγώς εθνική, αλλά να επηρεάζεται και από γεγονότα και αποφάσεις που παίρνονταν σε διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή 'Ένωση αποτελεί, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, σημαντικό φο¬ρέα εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών που επηρεάζουν τις πολιτικές και τις δράσεις για την εκπαίδευση όχι μό¬νο στα κράτη μέλη της, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει μια σφαιρική εικόνα των ευρωπαϊκών εξελίξεων στον τομέα της εκπαίδευσης, τις κεντρικές επιλογές και τις εφαρμογές τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
2014-11-19T12:32:55Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.