Πάθη και πολιτική: Τα διακυβεύματα της δημοκρατίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Πάθη και πολιτική: Τα διακυβεύματα της δημοκρατίας (EL)
Politics and passions: The stakes of democracy (EN)

Mouffe, Chantal

Στην πολιτική επιστήμη έχει κυριαρχήσει τα τελευταία δέκα, περίπου, χρόνια η αντίληψη ότι το συγκρουσιακό μοντέλο της πολιτικής, η αντίθεση Δεξιάς-Αριστερός, έχει ήδη ξεπεραστεί από τις διαδικασίες συναινετικής πολιτικής που εφαρμόζονται, προπάντων, στις δυτικές δημοκρατίες. Η αντίληψη αυτή, που παραδειγματικά καταγράφεται στο έργο του U. Beck και του Α. Giddens, επεξεργάζεται το μοντέλο της δεύτερης ή ανακλαστικής νεωτερικότητας που υπερβαίνει την αντίθεση φίλου-εχθρού (C. Schmitt), η οποία χαρακτηρίζει τις βιομηχανικές κοινωνίες της πρώτης νεωτερικότητας. Αντ’ αυτού προτείνουν ένα μοντέλο υπο-πολιτικής, που έχει ως κύριο άξονα την υπέρβαση προβλημάτων τα οποία αποτελούν προβλήματα ζωής ή θανάτου για τις κοινωνίες του παρόντος. Στην αντίληψη αυτή αντιπαραβάλλεται ένα μοντέλο πολιτικής που, εκκινώντας από την αναγνώριση της εξακολουθητικής ύπαρξης αντιθέσεων στις σύγχρονες κοινωνίες, συμβάλλει στη δημιουργία μιας ‘δυναμικής αγωνιστικής’ -με την έννοια της αντιπαλότητας ιδεών και συμφερόντων- δημόσιας σφαίρας, στο πλαίσιο της οποίας αντιπροτείνονται πολιτικές που εκφράζουν τις μη αρθριομένες επιθυμίες των μαζών. (EL)
During the last decade or so political theory has been dominated by the idea that the antagonistic model of politics, as well as the opposition between left and right, have been superseded by processes of consensual politics, especially in Western democracies. This standpoint, which is characteristic of the work of U. Beck, A. Giddens, and others, builds on the conceptualisation of a second or reflexive modernity, which is supposed to move beyond the friend-enemy opposition (C. Schmitt), typical of the industrial societies of the first modernity. What they highlight is a sub-politics model that focuses on dealing with contemporary life-and-death problems. However, oppositions and antagonisms continue to exist in contemporary societies, and this realisation should lead to the development of an agonistic politics registering the plurality of ideas, interests and identities, and creating a dynamic public sphere able to sustain political projects representing the desires of the people. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2015-09-24


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Τόμ. 12 (2004): Νεο-λαϊκισμός; 39-53 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol. 12 (2004): Neo-populism; 39-53 (EN)

Copyright (c) 2015 Chantal Mouffe (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.