αποθετήριο | 542 τεκμήρια

Φορέαςi : Συντακτική Επιτροπή Επιστήμης και Κοινωνίας  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Η Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας στρέφει την προσοχή της στη σχέση επιστημονικού και φιλοσοφικού στοχασμού από τη μια μεριά και πολιτικής και κοινωνικής πρακτικής από την άλλη. Σκοπός του περιοδικού είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και της μελέτης θεμάτων που άπτονται του ευρύτερου πεδίου της πολιτικής, κοινωνικής και ηθικής θεωρίας, με γνώμονα τη διεπιστημονικότητα, την αμεροληψία, τον κριτικό λόγο, αλλά και την καινοτομία στη μεθοδολογική προσέγγιση αυτών των θεμάτων.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (542), Τμήμα έκδοσης (542), Επιστημονικό άρθρο (541), Άρθρο (541), Κριτική (201), Βιβλιοκρισία / Βιβλιοπαρουσίαση (201), Νεκρολογία (1)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Articles (291), Book reviews (201), Review articles (18), Dossier: the September 16, 2007 election (14), Revisiting the Classics (9), Contrafactio (5), Aντιβολές Α και Β (2), Research (1), In memoriam (1)