Πολιτική κουλτούρα, πολιτικά κόμματα και δημοκρατία στην περιοχή των Άνδεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Πολιτική κουλτούρα, πολιτικά κόμματα και δημοκρατία στην περιοχή των Άνδεων (EL)
Political culture, political parties and democracy in the Andean region (EN)

Mansilla, H. C. F.

Στην ανάλυση που ακολουθεί ερευνάται η σχέση πολιτικής κουλτούρας, πολιτικών κομμάτων και δημοκρατίας στην περιοχή των Άνδεων. Η πολιτική κουλτούρα είναι προϊόν της ώσμωσης παραδοσιακών δοξασιών και τρόπων ζωής των γηγενών με τη φορτωμένη με έντονα στοιχεία αυταρχισμού της αραβο-ισλαμικής κληρονομιάς ισπανο- ηβιρική κουλτούρα. Προϊόν αυτής της ώσμωσης είναι ένας τύπος κουλτούρας στην οποία συνυπάρχουν αξίες και στάσεις που φτάνουν μέχρι τα βάθη της τοπικής κουλτούρας με σύγχρονες αξίες που χαρακτηρίζουν μοντέρνους πολιτισμούς. Αυτή η ‘συμπτωτότητα’ (simultaneousness) διαφορετικών πολιτισμών (cultures) στην ίδια περιοχή εμποδίζει τον εκσυγχρονισμό προπάντων του πολιτικού/κομματικού συστήματος, γεγονός που αποδει- κνύεται με την επιστροφή σε παραδοσιακές στάσεις και συμπεριφορές κάθε φορά που επιτυγχάνεται μια κάποια πρόοδος στην υιοθέτηση φιλελεύθερων αρχών και δημοκρατικών διαδικασιών. Σημασία δίνεται στη διαπίστωση ότι είναι οι τυπικές ελίτ στις οποίες αναδεικνύονται με πολύ σαφή τρόπο οι περίπλοκοι δεσμοί της σύγχρονης με την παραδοσιακή κουλτούρα. Οι συντηρητικές αξίες, καλυμμένες με έναν επαναστατικό μανδύα, επιβιώνουν εμφανιζόμενες ως προοδευτικές και αντικομφορμιστικές. Οι ίδιοι διανοούμενοι οι οποίοι, στο παρελθόν, έβλεπαν τη λύτρωση των λαών στη σοσιαλιστική επανάσταση πιστεύουν, τώρα, ότι ο φιλελεύθερος εκσυγχρονισμός και η εφαρμογή των κανόνων της φιλελεύθερης αγοράς θα μετατρέψουν τη Λατινική Αμερική σε "Άπω Δύση". (EL)
The article examines the relationship among political culture, political parties and democracy in the Andean region. Political culture is produced by the osmosis of traditional credos and indigenous ways of life on the one hand and the (heavily) autocratic Spanish culture of arab-islamic and catholic heritage. This culture comprises values and attitudes that reach deep in the native culture, with contemporary values of modern civilizations. This ‘simultaneousness’ of different cultures in the same region is hindering the modernization of the political and party systems, which is manifested by the return to traditionalist attitudes and behaviour whenever progress is made in the adoption of liberal principles and democratic procedures. The role of the elites is very important in recognizing the complicated links of the contemporary with the traditional culture. Conservative values survive, hidden under a revolutionary cloak, seeming progressive and anti-conformist. The same intellectuals, who at one time were foreseeing the redemption of the peoples with the socialist revolution, now believe that liberal modernization and free market rules will transform Latin America into a "Far West". (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2015-09-24


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Τόμ. 12 (2004): Νεο-λαϊκισμός; 55-73 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol. 12 (2004): Neo-populism; 55-73 (EN)

Copyright (c) 2015 H. C. F. Mansilla (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.