Νίκος Παναγιωτόπουλος, επιμέλεια, Πολιτισμός και αγορά: Για την αυτονομία της πολιτισμικής παραγωγής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝίκος Παναγιωτόπουλος, επιμέλεια, Πολιτισμός και αγορά: Για την αυτονομία της πολιτισμικής παραγωγής (EL)
Νίκος Παναγιωτόπουλος, επιμέλεια, Πολιτισμός και αγορά: Για την αυτονομία της πολιτισμικής παραγωγής (EN)

Θεριανός, Κώστας

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2015-09-24


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Τόμ. 12 (2004): Νεο-λαϊκισμός; 375-378 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol. 12 (2004): Neo-populism; 375-378 (EN)

Copyright (c) 2015 Κώστας Θεριανός (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.