Επιλογές ψήφου εν μέσω "διασταυρούμενων πυρών": Oι αντιτιθέμενες επιδράσεις κοινωνικών χαρακτηριστικών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Επιλογές ψήφου εν μέσω "διασταυρούμενων πυρών": Oι αντιτιθέμενες επιδράσεις κοινωνικών χαρακτηριστικών (EL)
Vote selection in the "crossfire": The conflicting effects of social characteristics (EN)

Κωνσταντινίδης, Γιάννης

Το κείμενο επιχειρεί να αναγνώσει εκ νέου τα επιχειρήματα τοο Lipset για τις συνέπειες των διασταυρούμενων πιέσεων στην εκλογική συμμετοχή ελέγχοντας μία προς μία τις τάσεις προσέλευσης στην κάλπη ομάδων που, κατά τον Lipset, δέχονται τέτοιες πιέσεις στην ελληνική περίπτωση. Η αδυναμία επιβεβαίωσης των υποθέσεων στη συγκεκριμένη μελέτη ευθυγραμμίζεται πλήρως με ευρήματα παρόμοιων μελετών σε άλλες περιπτώσεις, γεγονός που στρέφει την προσοχή στην αναζήτηση εναλλακτικού μεθοδολογικού εργαλείου και ερμηνευτικού πλαισίου μελέτης της επίδρασης των διασταυρούμενων πιέσεων στην εκλογική συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η ανομοιογένεια της κοινωνικής δικτύωσης του εκλογέα ως εργαλείο μέτρησης της έκτασης των διασταυρούμενων πιέσεων, ενώ επιχειρείται η καταγραφή ανταγωνιστικών μηχανισμών επίλυσης της προκαλούμενης από τις διασταυρούμενες πιέσεις εσωτερικής σύγκρουσης πέραν από την αποχή. (EL)
This paper seeks to advance our understanding of 'cross-pressures’, a concept recognised in Lipset’s earliest studies of American voting, by identifying the consequences of cross-pressures on electoral turnout in the case of Greece. Although we confirm previous studies of other cases which suggest that cross-pressures are of little, if any consequence, for political participation, we then argue that the use of alternative measures of ‘cross-pressures’ might have well confirmed Lipset’s initial hypotheses, Based on the argument that it is the actual, as opposed to inferred exposure to cross-pressures that affect participation, this study suggests that the heterogeneity of one’s social networks would provide a better measure of potential political conflict and would also allow insight into potential processes of influence. Last, but not least, the paper argues that electoral abstention is not the only way in which people exposed to a variety of cues about political attitudes resolve the discomfort they experience; third-party vote may well be considered as a likely consequence of cross-cutting networks. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2015-08-07


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Τόμ. 25 (2010): Διαιρετικές τομές στο κομματικό σύστημα; 1-17 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol. 25 (2010): Διαιρετικές τομές στο κομματικό σύστημα; 1-17 (EN)

Copyright (c) 2015 Γιάννης Κωνσταντινίδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.