Μελέτη διαιρετικών τομών εκλογέων και υποψηφίων στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίπολο: Συγκλίσεις και αποκλίσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Μελέτη διαιρετικών τομών εκλογέων και υποψηφίων στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίπολο: Συγκλίσεις και αποκλίσεις (EL)
A study of the divides of voters and candidates in the national and European bipolar system: Convergences and divergences (EN)

Τεπέρογλου, Ευτυχία
Χατζηπαντελής, Θεόδωρος
Ανδρεάδης, Ιωάννης

Το άρθρο επιχειρεί να εξετάσει τις διαιρετικές τομές τοο θεωρητικού υποδείγματος των Lipset & Rokkan όσο και δύο άλλου τόπου διαιρέσεις που συγκροτούνται από τις τοποθετήσεις στον άξονα Αριστερά-Δεξιά (‘εθνικό δίπολο’) και στον αντίστοιχο του ευρωπαϊκού και αντιευρωπαϊκοό προσανατολισμού (ευρωπαϊκό δίπολο’). Η μελέτη εστιάζει στην Ελλάδα. με επίκεντρο τις εκλογικές αναμετρήσεις της περιόδου 2004 έως και 2007. Αρχικώς, αναλύεται το θεωρητικό υπόδειγμα των Lipset & Rokkan, καθώς και η συμβολή των νεότερων προσεγγίσεων. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι ανωτέρω διαιρετικές τομές τόσο στους υποψήφιους βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ των βουλευτικών εκλογών του 2007, όσο και στο αντίστοιχο εκλογικό τους οώμα. Συμπληρωματικά, παρουσιάζονται και αποτελέσματα από τους ψηφοφόρους των μικρότερων κομμάτων. Τόσο ο εθνικός άξονας της αντίθεσης ‘Αριστερά-Δεξιά’, όσο και ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός αποτυπώνουν ένα ενδιαφέρον πλαίσιο διαμόρφωσης πολιτικών αντιπαραθέσεων σε επίπεδο υποψηφίων και εκλογέων. Σημαντική διαιρετική τομή αναφύεται και από τη διερεόνηση της συχνότητας εκκλησιασμού. Η παρούσα 'διευρυμένη' προσέγγιση των διαιρετικών τομών πλαισιώνεται από πλούσιο ερευνητικό υλικό. Στην περίπτωση των υποψηφίων στηρίζεται στην επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας υποψηφίων στο πλαίσιο του διεθνούς ερευνητικού προγράμματος Comparative Candidate Survey, ενώ στην περίπτωση των εκλογέων η ανάλυση στηρίζεται σε ποικίλες προεκλογικές και μετεκλογικές έρευνες.* (EL)
This article seeks to examine both the theoretical framework of cleavages that was formulated by Lipset & Rokkan and two other cleavages which derive from the selfplacement on the Left-Right divide and the respective one of European versus anti - European orientation. The first divide is called the 'national continuum’, while the second one is the ‘European continuum’. This article presents a case study of Greece and focuses on the elections of the electoral period of 2004-2007. The ‘social cleavage model’ of Lipset & Rokkan is analyzed first. The presentation of the theoretical framework goes one step further and aims at analyzing also the most recent research contributions on the scientific discussion about cleavages. Secondly, the aforementioned cleavages are examined from a twofold perspective: from the one of political elites and the one of voters. At the core of the analysis are the candidates of the national election of 2007 of the two major parties of New Democracy (ND) and the Pan-Hellenic Socialist Movement (PASOK) and their electorate. In addition, results from the electorate of the smaller parties of the Greek national political arena are also presented. The study identifies the convergent and divergent points between candidates and voters. Both the ‘national’ and the ‘European continuum’ formulate interesting aspects of the political conflict. For the study of candidates, the results of the international research programme ‘Comparative Candidate Survey’ are elaborated, while for the voters' perspective various data from pre- and post- electoral surveys are analyzed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πολιτικές Επιστήμες (EL)
Political Science (EN)


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2015-08-07


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Vol 25 (2010): Διαιρετικές τομές στο κομματικό σύστημα; 37-63 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol 25 (2010): Διαιρετικές τομές στο κομματικό σύστημα; 37-63 (EN)

Copyright (c) 2015 Ευτυχία Τεπέρογλου, Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Ιωάννης Ανδρεάδης (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.