Η εκλογική αποχή στην Ελλάδα: 2000-2009

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Η εκλογική αποχή στην Ελλάδα: 2000-2009 (EL)
Electoral abstention in Greece: 2000-2009 (EN)

Βερναρδάκης, Χριστόφορος
Βασιλόπουλος, Παύλος

Παρότι τα ποσοστά εκλογικής συμμετοχής στην Ελλάδα κινούνταν για πολλά χρόνια οε υψηλά επίπεδα, αυτή η τάση φαίνεται να αλλάζει από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009 και έπειτα. Σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση του πρόσφατου για τη χώρα μας φαινομένου της αποχής μέσω δύο διακριτών μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Στο πρώτο μέρος εστιάζουμε στη συγκριτική ανάλυση των απεχόντων από τις εθνικές εκλογές κατά το διάστημα 2000-2009, εξετάζοντας αν η αυξανόμενη αποχή είναι αποτέλεσμα της μείωσης της εκλογικής συμμετοχής οε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ή κατανέμεται ομοιόμορφα οε ολόκληρο το εκλογικό σώμα. Στο δεύτερο μέρος κατασκευάζουμε ένα μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης στο οποίο σταθμίζεται ένας μεγάλος αριθμός κοινωνικών και ατομικών-ψυχολογικών παραγόντων, με στόχο να απαντήσουμε στο γιατί οι ψηφοφόροι απείχαν από τις βουλευτικές εκλογές του 2009, όπου παρατηρήθηκε σημαντική κάμψη των ποσοστών συμμετοχής. (EL)
Electoral turnout percentages in Greece have consistently remained high during the first decades after the restoration of democracy. Yet, since the 2009 European election, turnout appears to be in decline. The aim of this paper is the investigation of electoral abstention in Greece. In this direction, we follow two distinct methodological approaches. In the first part we employ descriptive statistics to compare the socio-demographic and attitudinal background of respondents who chose not to cast a vote in the elections between 2000 and 2009. Our main question here concerns whether the recent decrease in turnout is driven by specific social groups. In the second part, we build a multivariate logit model in order to assess the impact of a series of theoretically stimulating factors on turnout in the 2009 parliamentary election, where voters' participation was significantly lower compared with previous elections. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2015-08-07


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Τόμ. 27 (2011): Εκλογές πρώτης, δεύτερης και τρίτης τάξης: κόμματα, ηγεσία, αποχή; 1-24 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol. 27 (2011): Εκλογές πρώτης, δεύτερης και τρίτης τάξης: κόμματα, ηγεσία, αποχή; 1-24 (EN)

Copyright (c) 2015 Παύλος Βασιλόπουλος, Χριστόφορος Βερναρδάκης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.