Ποιοι δεν ψηφίζουν και γιατί: Μελέτη της αποχής στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου 2010

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠοιοι δεν ψηφίζουν και γιατί: Μελέτη της αποχής στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου 2010 (EL)
Who don't vote and why: A study of abstention in the municipal and prefectural elections of November 2010 (EN)

Νέζη, Ρούλα
Πιερίδης, Κωστής
Καφέ, Αναστασία

Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 7ns και της 14πί Νοεμβρίου 2010 ήταν οι πρώτες ποο διεξήχθηοαν οπό το κράτος των εντυπώσεων ποο προκάλεσαν οι σημαντικές αποφάσεις της νεοεκλεγείσας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, όπως η υπογραφή του Μνημονίου υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που ανέδειξε το εκλογικό γεγονός είναι το υψηλό ποσοστό αποχής. Στην ανάλυσή μας εξετάζουμε την αποχή στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές σε δύο επίπεδα: το συγκεντρωτικό και το ατομικό. Σε συγκεντρωτικό επίπεδο παρουσιάζουμε σχετικά δεδομένα ανά εκλογική αναμέτρηση, από το 1981 έως σήμερα, και ανά εκλογική περιφέρεια προσπαθώντας να αναδείξουμε τη διακύμανση των ποσοστών αποχής τα τελευταία χρόνια και τη διαφοροποίηση που ενδεχομένως παρατηρείται μεταξύ των αστικών κέντρων και της περιφέρειας. Σε ατομικό επίπεδο, χρησιμοποιούμε δεδομένα μετεκλογικής έρευνας κοινής γνώμης και, σε αντιστοιχία με έρευνες για την αποχή σε άλλα κράτη, εστιάζουμε την ανάλυσή μας σε μεταβλητές που περιγράφουν κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα των ψηφοφόρων και του ενδιαφέροντος τους για την πολιτική, ως παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή στις εκλογές. Παράλληλα, μελετάμε το προφίλ όσων απείχαν προσπαθώντας να διακρίνουμε ποιοτικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε όσους επέλεξαν την αποχή για πολιτικούς ή για προσωπικούς λόγους. (EL)
The local elections of November 7th and 14th, 2010 were the first elections held after Greece's accession to the support mechanism of the IMF and the EU as a consequence of the economic crisis. One of the most salient issues highlighted in these elections was low turnout rate. In our analysis we examine the level of turnout at both the aggregate and individual levels. At the aggregate level we present turnout rates in national, European and local elections from 1981 to 2010 in order to examine the variation of turnout across time, different types of elections and finally among urban and rural regions. Moving to the individual level, we focus our analysis on examining the socio-demographic characteristics and qualitative differences such as ideological self-placement and interest in politics as predictors of abstention. With the use of Multiple Correspondence Analysis, we build a profile of those who abstain from the 2010 elections distinguishing them from those who abstain for political and personal reasons. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πολιτικές Επιστήμες (EL)
Political Science (EN)


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2015-08-07


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Vol 27 (2011): Εκλογές πρώτης, δεύτερης και τρίτης τάξης: κόμματα, ηγεσία, αποχή; 25-53 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol 27 (2011): Εκλογές πρώτης, δεύτερης και τρίτης τάξης: κόμματα, ηγεσία, αποχή; 25-53 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.