Οι εκλογές για το βασκικό κοινοβούλιο: Κύριες εκλογές "δεύτερης τάξης"

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Οι εκλογές για το βασκικό κοινοβούλιο: Κύριες εκλογές "δεύτερης τάξης" (EL)
The elections for the basque parliament: Primary "second order" elections (EN)

Σκρίνης, Σταύρος

Το άρθρο επιχειρεί να εξετάσει τα αποτελέσματα των εκλογών για το βασκικό κοινοβούλιο, οπό το πρίσμα τοο μοντέλου των εκλογών δεύτερης τάξης, με σκοπό να καταδείξει την ιδιαίτερη σημασία που έχουν αυτές οι εκλογές για τους βάσκους ψηφοφόρους. Καταρχάς, γίνεται αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο των εκλογών δεύτερης τάξης και στο εκλογικό πλαίσιο της Χώρας των Βάσκων. Στη συνέχεια, συγκρίνονται τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων των Βάσκων επί τη βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ώστε να καταγραφούν οι τάσεις της εκλογικής συμπεριφοράς που επικρατούν σε αυτές τις ιδιαίτερες αναμετρήσεις. (EL)
The aim of this paper is to present the results of the elections to the Basque Parliament through the model of second order elections, in order to show the importance of these elections for the Basque electorate. To begin with, the framework of the theoretical model and the Basque political and electoral systems are given. Next, the electoral results are compared, in order to manifest certain trends of electoral behavior that are present in this type of elections. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2015-08-07


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Τόμ. 27 (2011): Εκλογές πρώτης, δεύτερης και τρίτης τάξης: κόμματα, ηγεσία, αποχή; 101-124 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol. 27 (2011): Εκλογές πρώτης, δεύτερης και τρίτης τάξης: κόμματα, ηγεσία, αποχή; 101-124 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.