δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

To "1974" ως πολιτισμικό τραύμα (EL)
"1974" as Cultural Trauma (EN)

Ρουδομέτωφ, Βίκτωρ
Χρίστου, Μιράντα

Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 ερμηνεόθηκε διαφορετικά από τις δύο κοινότητες του νησιού. Σε αντίθεση με τους Τουρκοκυπρίους, στην ελληνοκυπριακή κοινότητα η εισβολή χαρακτηρίστηκε πολιτισμικό τραύμα και άφησε βαθιά αχνάρια στη μνήμη, στην κοινωνία και στην πολιτική. Η τραυματική εμπειρία ορίστηκε από τα συναισθήματα του πόνου, της πίκρας και του ξεριζωμού και από την επιθυμία της επιστροφής στις πατρογονι- κές εστίες. Ακόμη και σήμερα, τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζουν την κυπριακή καθημερινότητα και αναπαράγονται μέσω της κυβερνητικής πολιτικής, του εκπαιδευτικού συστήματος και των δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Το 1974 αποτέλεσε ένα ερμηνευτικό σχήμα για τη συναισθηματική κατανόηση της μετατροπής της Κύπρου από αγροτική σε αστική κοινωνία μέσα σε διάστημα λίγων δεκαετιών. Η μεταφορά του τραύματος στις μετά το 1974 γενιές ενισχύει την τραυματική αίσθηση και την ανάγκη να επιδιωχθεί η μελλοντική ανάτασή του. Μέσα από αυτά τα δεδομένα εξετάζονται και οι προοπτικές δημιουργίας μιας μετα-τραυματικής αφήγησης. (EL)
Cyprus’ two communities interpreted the 1974 Turkish invasion differently. In contrast to the Turkish Cypriots, the Greek Cypriot community' constructed the invasion as a cultural trauma that left deep scars in memory, society and politics. The traumatic experience was defined by feelings of pain, bitterness and uprooting and by the desire to return to ancestral homes. Even today, these elements are present in Cyprus’ everyday life and are reproduced through government policy, education, and the actions of civil society7 groups. The year 1974 was used as an interpretative scheme for processing the overnight transformation of Cyprus from an agricultural into an urban society. Transferring the trauma to the post-1974 generations strengthens tire sense of trauma and tire need for future amelioration. On the basis of this situation, the prospects of a post-traumatic narrative are briefly contemplated. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2015-08-07


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Τόμ. 28 (2011): Πολιτισμικό τραύμα; 51-80 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol. 28 (2011): Πολιτισμικό τραύμα; 51-80 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.