Ο ελληνικός Εμφύλιος ως πολιτισμικό τραύμα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Ο ελληνικός Εμφύλιος ως πολιτισμικό τραύμα (EL)
The Greek civil war as cultural trauma (EN)

Δεμερτζής, Νίκος

Σε αυτό το κείμενο, το οποίο στηρίζεται σε δευτερογενή βιβλιογραφική έρευνα αλλά και σε πρωτογενή ποιοτική έρευνα συνεντεύξεων βάθους, επιχειρώ να δείξω πότε και πώς ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος θεσμίστηκε ως “πολιτισμικό τραύμα’. Ένα πολιτισμικό τραύμα δεν είναι μια σταθερή κατάσταση, αλλά μία ανοιχτή και εναντιωματική διαδικασία κοινωνικής διαπραγμάτευσης για το νόημα, τη δημόσια αναπαράσταση και την αναμνημόνευση παρελθοντικών γεγονότων, τα οποία έχουν νοηματοδοτηθεί από ποικίλους φορείς της δημόσιας σφαίρας (διανοούμενους, ομάδες συμφερόντων κ.ά.) ως ταπεινωτικά, ανάρμοστα και άδικα για μεγάλα τμήματα της κοινωνίας ή/και ολόκληρο το κοινωνικό σώμα. (EL)
Based both on desk and field qualitative research, this paper attempts to demonstrate when and how the Greek civil war was instituted as a ‘cultural trauma’. A cultural trauma is not a state of affairs but an open and adversarial process of social negotiation over the meaning, the public representation and memorization of past painful events. These events are given meaning by various agents of the public sphere (intellectuals, career groups, the media etc) viewed by large segments of society7 or the entire social body as humiliating, inappropriate, and unjust. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2015-08-07


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Τόμ. 28 (2011): Πολιτισμικό τραύμα; 81-109 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol. 28 (2011): Πολιτισμικό τραύμα; 81-109 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.