Όψεις του πολιτισμικού αντιαμερικανισμού στη μεταπολεμική περίοδο: Το ευρωπαϊκό πλαίσιο και η ελληνική περίπτωση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Όψεις του πολιτισμικού αντιαμερικανισμού στη μεταπολεμική περίοδο: Το ευρωπαϊκό πλαίσιο και η ελληνική περίπτωση (EL)
Aspects of cultural anti-Americanism in the postwar period: The European context and the case of Greece (EN)

Λιαλιούτη, Ζηνοβία

Το άρθρο εστιάζει στην πολιτισμική συνιστώσα του αντιαμερικανισμού, με σημείο αναφοράς τΐ] μεταπολεμική Ευρώπη. Επιχειρούμε να αναδείξουμε τις ιστορικές καταβολές του αντιαμερικανισμού στην ευρωπαϊκή ήπειρο χρησιμοποιώντας ως παραδείγματα τη γερμανική και τΐ] γαλλική περίπτωση· εξετάζεται δε και η ελληνική περίπτωση, με έμφαση στην περίοδο που ακολουθεί την εξαγγελία του Δόγματος Truman και του Σχεδίου Marshall έως τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται η παρούσα μελέτη είναι η σχέση εξαμερικανισμού-αντιαμερικανισμού όπως αναπτύσσεται στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. (EL)
This article focuses on the cultural dimension of anti-Americanism as developed in post-war Western Europe. It attempts to highlight tire historical origins of anti- Americanism in the European continent using the German and the French case as historical examples. It also examines the Greek case focusing on the historical period from the announcement of the Truman Doctrine and tire implementation of the Marshall Plan to the mid 1960’s. The broader context in which the present study is inscribed is the relationship between Americanization and anti-Americanism as developed during tire Cold War. In particular, Greek cultural anti-Americanism is here examined as a manifestation of the phenomenon of European cultural anti- Americanism that was shaped by American cultural penetration in the continent and by elite and mass reactions to the dominance of tire ‘American model'. The Greek case is however different from the western paradigm in the absence of a coherent right-ward anti-American discourse, a difference that can be attributed to the fierce anti-communism of the post-civil war years. However, in the perception of Americanism es e tbreet bxr Grûûk elites enei public opinion we cen observe tbe emergence of an inter-party convergence in the field of anti-Americanism. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2015-08-07


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Τόμ. 28 (2011): Πολιτισμικό τραύμα; 141-165 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol. 28 (2011): Πολιτισμικό τραύμα; 141-165 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.