Οι σοσιαλιστικές καταβολές του x-φιλελευθερισμού στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Οι σοσιαλιστικές καταβολές του x-φιλελευθερισμού στην Ελλάδα (EL)
The socialistic origins of x-liberalism in Greece (EN)

Καραγιάννης, Αναστάσιος Δ.
Μπήτρος, Γεώργιος Κ.

Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σήμερα έχουν τις ρίζες τους στις παρενέργειες των θεσμικών επιλογών και τις οικονομικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Τρία άτομα που επηρέασαν θεμελιακά τη διαμόρφωση των πολιτικών αυτών ήταν οι Ξ. Ζολώτας, Κ. Τσάτσος και Π. Παπαληγούρας, ενώ ένα τέταρτο, ο Α. Αγγελόπουλος, επέδρασε έμμεσα. Στη παρούσα εργασία, εξετάζουμε τις ιδέες και τις προτάσεις που αυτοί διατύπωσαν, τις πολιτικές μέσα από τις οποίες τις προώθησαν και τις αρνητικές συνέπειες που συνεπάγεται για την κοινωνία και την οικονομία το καθεστώς που διαμορφώθηκε, το οποίο είναι τύποις φιλελεύθερο αλλά ουσιαστικά περισσότερο σοσιαλιστικό. Γι’ αυτό, η άποψή μας είναι ότι δεν θα βγούμε από το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουμε, αν η ‘Κεντροδεξιά’ δεν απαρνηθεί πλήρως τις σοσιαλιστικές καταβολές του όποιου φιλελευθερισμού (χ-φιλελευθερισμού) επικαλείται για να δικαιολογήσει τον κοινωνικό χαρακτήρα των δημόσιων επιλογών της. (EL)
Many of the problems confronting Greece today have their roots in the side effects of the institutional choices and the economic policies that were adopted in tire early postwar years. Three persons who influenced these policies decisively were X. Zolotas, C. Tsatsos and P. Papaligouras, whereas the impact of A. Angelopoulos was indirect. In this research we investigate their ideas and recommendations, the policies through which they pursued them, and the adverse consequences on Greek society and economy of the regime that was established, which was typically liberal, but in essence more socialistic. For this reason, our view is that our country shall not manage to get out of its present impasse, unless the so called 'center- right’ political parties abandon completely the socialistic origins of whatever liberalism (x-liberalism) they are accustomed to invoking in order to justify the social properties of their public choices. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2015-08-07


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Τόμ. 28 (2011): Πολιτισμικό τραύμα; 167-206 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol. 28 (2011): Πολιτισμικό τραύμα; 167-206 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.