Στέλλα Λαδή & Βασιλική Νταλάκου, Ανάλυση δημόσιας πολιτικής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτέλλα Λαδή & Βασιλική Νταλάκου, Ανάλυση δημόσιας πολιτικής (EL)
Στέλλα Λαδή & Βασιλική Νταλάκου, Ανάλυση δημόσιας πολιτικής (EN)

Κοντοχρήστου, Μαρία

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πολιτικές Επιστήμες (EL)
Political Science (EN)


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2015-08-07


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Vol 28 (2011): Πολιτισμικό τραύμα; 231-233 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol 28 (2011): Πολιτισμικό τραύμα; 231-233 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.