Οι αναπαραστάσεις του ιδιωτικού στα ΜΜΕ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι αναπαραστάσεις του ιδιωτικού στα ΜΜΕ (EL)
Representations of the private in the mass media (EN)

Αθανασιάδης, Ηλίας

Το άρθρο διερευνά την επανανοηματοδότηση της σχέσης ‘δημόοιου/ιδιωτικού’ υπό το φως των κοινωνικο-πολιτισμικών, οικονομικών και τεχνολογικών δεδομένων της ύστερης νεωτερικότητας. Σε αυτό το εγχείρημα, το βασικό πλαίσιο αναφοράς συγκροτούν σημαντικά μεσοποιημένα σκάνδαλα για δημόσιους λειτουργούς, διασημότητες και ‘συνηθισμένους’ ανθρώπους στην Ελλάδα. Αντλώντας στοιχεία από μερικές από τις πιο αντιπροσωπευτικές και με διαφορετικά δομικά χαρακτηριστικά περιπτώσεις προσβολής του ιδιωτικού στο ελληνικό επικοινωνιακό πεδίο από το 2000, αναλύουμε τους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζεται η σύγκρουση ανάμεσα στο δικαίωμα προστασίας της ‘ιδιωτικής ζωής’ και στην ελευθερία της έκφρασης, αλλά και τους λόγους που τα MME, στην εποχή της αυξανόμενης διαμεαολαβημένης ορατότητας, θέτουν σε κοινή θέα την ‘ιδιωτική σφαίρα’. (EL)
The paper traces the changing balance and reconceptualization of the 'public/private' relationship in the light of the underlying socio-cultural, economic and technological transformations that permeate post-modernity. In this effort, our contextual framework is constituted by major mediated scandals concerning Greek public officials, celebrities and 'ordinary' people. Drawing thus on some of the most typical and diverse cases of media exposure of 'private' lives since 2000, we address the questions of how the ongoing debate over the right to privacy versus freedom of expression is being resolved in Greece and why the media are preoccupied with displaying 'private lives' in an age of growing mediated visibility. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πολιτικές Επιστήμες (EL)
Political Science (EN)


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2015-08-07


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Vol 26 (2010): Διάκριση δημόσιου και ιδιωτικού; 27-55 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol 26 (2010): Διάκριση δημόσιου και ιδιωτικού; 27-55 (EN)

Copyright (c) 2015 Αθανασιάδης Ηλίας (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.