Τζων Τόμσον, Πολιτικά σκάνδαλα στην εποχή της εικόνας, μτφρ. Άγγ. Φιλιππάτος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤζων Τόμσον, Πολιτικά σκάνδαλα στην εποχή της εικόνας, μτφρ. Άγγ. Φιλιππάτος (EL)
Τζων Τόμσον, Πολιτικά σκάνδαλα στην εποχή της εικόνας, μτφρ. Άγγ. Φιλιππάτος (EN)

Αθανασιάδης, Ηλίας

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2015-08-07


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Τόμ. 26 (2010): Διάκριση δημόσιου και ιδιωτικού; 205-210 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol. 26 (2010): Διάκριση δημόσιου και ιδιωτικού; 205-210 (EN)

Copyright (c) 2015 Ηλίας Αθανασιάδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.