Η αφήγηση περί ανοιχτής διακυβέρνησης και το opengov.gr

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Η αφήγηση περί ανοιχτής διακυβέρνησης και το opengov.gr (EL)
Η αφήγηση περί ανοιχτής διακυβέρνησης και το opengov.gr (EN)

Πατέλη, Κορίνα

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2015-08-10


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Τόμ. 24 (2010): Διαβούλευση; 125-130 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol. 24 (2010): Διαβούλευση; 125-130 (EN)

Copyright (c) 2015 Κορίνα Πατέλη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.