Η σημασία και ο ρόλος των Οργανώσεων της Κοινωνικής Οικονομίας και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μια μελέτη περίπτωσης στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η σημασία και ο ρόλος των Οργανώσεων της Κοινωνικής Οικονομίας και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μια μελέτη περίπτωσης στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας (EL)
Η σημασία και ο ρόλος των Οργανώσεων της Κοινωνικής Οικονομίας και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μια μελέτη περίπτωσης στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας (EN)

Κώστας, Αντώνιος

Δεν υπάρχει περίληψη (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2017-06-23


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 11 Αρ. 2 (2016); 171-174 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 11 No. 2 (2016); 171-174 (EN)

Copyright (c) 2017 Αντώνιος Κώστας (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.