Με αφορµή τον απολογισµό δράσεων του ΟΑΕ∆ (Μάρτιος 2015-Ιούνιος 2019)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2021 (EL)

Με αφορµή τον απολογισµό δράσεων του ΟΑΕ∆ (Μάρτιος 2015-Ιούνιος 2019) (EL)
Με αφορµή τον απολογισµό δράσεων του ΟΑΕ∆ (Μάρτιος 2015-Ιούνιος 2019) (EN)

Ιωαννίδης, Γιώργος

no abstract (EL)
no abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2021-01-18


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 14 Αρ. 1 (2019); 71-73 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 14 No. 1 (2019); 71-73 (EN)

Copyright (c) 2021 Γιώργος Ιωαννίδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.