Κουτσιαράς Νίκος, Οι καιροί αλλάζουν-εμείς; Κείμενα για την Ευρωπαϊκή πολιτική οικονομία πριν και μετά την κρίση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2013

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Κουτσιαράς Νίκος, Οι καιροί αλλάζουν-εμείς; Κείμενα για την Ευρωπαϊκή πολιτική οικονομία πριν και μετά την κρίση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2013 (EL)

Αγγελάκη, Μαρίνα

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ευρωπαϊκή πολιτική (EL)
Οικονομική κρίση (EL)
Οικονομία (EL)
Πολιτική (EL)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 9 Αρ. 1 (2014); 83-85 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 9 No. 1 (2014); 83-85 (EN)

Copyright (c) 2016 Μαρίνα Αγγελάκη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.