Χριστόδουλος Μπέλλας (επιμ.) Οικιακή εργασία και κοινωνική ένταξη μεταναστριών στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αθήνα 2012

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Χριστόδουλος Μπέλλας (επιμ.) Οικιακή εργασία και κοινωνική ένταξη μεταναστριών στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αθήνα 2012 (EL)

Μαλεκάκη, Ευφροσύνη
Lazarescu, Daria

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Οικιακή εργασία (EL)
Μετανάστες (EL)
Οικονομική κρίση (EL)
Ελλάδα (EL)
Μεταναστευτική πολιτική (EL)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 9 Αρ. 1 (2014); 85-87 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 9 No. 1 (2014); 85-87 (EN)

Copyright (c) 2016 Daria Lazarescu, Ευφροσύνη Μαλεκάκη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.