Η έρευνα IPROSEC. Για τη βελτίωση της ανταπόκρισης των πολιτικών στις κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Η έρευνα IPROSEC. Για τη βελτίωση της ανταπόκρισης των πολιτικών στις κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις (EL)

Μουσούρου, Λ. Μ.

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 1 Αρ. 1 (2006); 97-98 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 1 No. 1 (2006); 97-98 (EN)

Copyright (c) 2016 Λ. Μ. Μουσούρου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.