Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα ΕQUAPOL. Δημόσιες πολιτικές για το φύλο και τις γυναίκες: Μια συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα ΕQUAPOL. Δημόσιες πολιτικές για το φύλο και τις γυναίκες: Μια συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων (EL)

Στρατηγάκη, Μαρία

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 1 Αρ. 2 (2006): Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος; 119-120 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 1 No. 2 (2006): The European Welfare State; 119-120 (EN)

Copyright (c) 2016 Μαρία Στρατηγάκη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.