Το μέλλον των εργασιακών σχέσεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Το μέλλον των εργασιακών σχέσεων (EL)
The future of industrial relations (EN)

Bevort,, Antoine

Το τέλος της κεϋνσιανής σκέψης και η έλευση των φιλελεύθερων πολιτικών που προκάλεσε η παγκοσμιοποίηση, τα νέα μοντέλα του μάνατζμεντ και οι συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές, έχουν περιορίσει τον ρόλο των κρατικών ρυθμίσεων και έχουν ενισχύσει την ευελιξία των συνθηκών εργασίας. Λόγω του σημαντικού ρόλου του κράτους και της αδυναμίας των εργατικών συνδικάτων, η εξέλιξη αυτή είναι ίσως πιο βαθιά στο γαλλικό «κρατικό-φορντικό» (state-fordist) σύστημα των εργασιακών σχέσεων. Με βάση κυρίως την εμπειρία των εργασιακών σχέσεων στη Γαλλία, το παρόν άρθρο αποπειράται να σκιαγραφήσει το μέλλον των εργασιακών σχέσεων, πέρα από τις τρέχουσες αλλαγές, προτείνοντας δύο πιθανά σενάρια. Το ένα είναι η εκδοχή του «κράτους-αγορά» (state market) και το δεύτερο είναι το δημοκρατικό σενάριο. Αν και η επιχειρηματολογία του συγγραφέα ευνοεί το δεύτερο σενάριο, το άρθρο διαπιστώνει ότι το πρώτο σενάριο φαίνεται να επιβεβαιώνεται περισσότερο από τις σύγχρονες εξελίξεις. (EL)
The end of Keynesian thinking and the advent of neoliberal policies that induced globalization, the new management models and technological changes have all confined the role of state regulation. At the same time they have also enhanced flexibility in working patterns. This change is more evident in the French industrial relations model, due to the importance of the state and the weakness of trade unions. Based on the French experience, the paper attempts to depict the future evolution of industrial relations, beyond current changes, by putting forward two possible scenarios; the state-market and the democratic. The argument presented by the author supports the second one, yet the paper shows that the first one seems more possible based on current trends. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

συνδικάτα (EL)
εργασιακές σχέσεις (EL)
Εργασία (EL)
δημοκρατία (EL)
Work (EN)
trade unions (EN)
industrial relations (EN)
democracy (EN)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 2 Αρ. 1 (2007): Εργασιακές Σχέσεις; 21-32 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 2 No. 1 (2007): Labor Relations; 21-32 (EN)

Copyright (c) 2016 Antoine Bevort, (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.