Γυναίκες και καλλιτεχνική εργασία. Ένα εμβληματικό παράδειγμα για τις σπουδές φύλου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Γυναίκες και καλλιτεχνική εργασία. Ένα εμβληματικό παράδειγμα για τις σπουδές φύλου (EL)
W omen in artistic professions. An emblematic paradigm for gender studies (EN)

Buscatto, Marie

Στις αρχές του 21ου αιώνα τα όρια μεταξύ των δύο φύλων στον χώρο της εργασίας δεν έχουν ακόμα καταργηθεί. Μετατέθηκαν, ανασυντέθηκαν, με βάση νέες διαχωριστικές γραμμές. Ένας «οριζόντιος διαχωρισμός» κατανέμει τους άνδρες μεταξύ γυναικείων και ανδρικών επαγγελμάτων. Ακόμα και εάν έχουν την ίδια κατάρτιση, οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους. Ένας «κάθετος διαχωρισμός» καθιστά την πρόσβαση των γυναικών σε διαπρεπείς εργασίες πιο δύσκολη σε σχέση με τους άντρες. Πώς μπορούν να εξηγηθούν αυτές οι διαφορές; Βασιζόμενο στο εμβληματικό παράδειγμα της καλλιτεχνικής εργασίας, το παρόν άρθρο σχολιάζει βασικές αναλύσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των σπουδών για το φύλο τα τελευταία 20 χρόνια. Με βάση την έρευνα που διεξήγαγε η συγγραφέας για τις Γαλλίδες στον χώρο της τζαζ, αναλύονται και ελέγχονται οι βασικές γαλλικές και αγγλοσαξονικές θεωρίες για τις σχέσεις φύλου και εργασίας. (EL)
At the beginning of the 21st century, the boundaries between men and women are still present, yet along new dividing lines. A “horizontal segregation” divides them between masculine and feminine professions. Women are paid less than their male colleagues, even when they are equally qualified. A “vertical segregation” on the other hand makes access to prestigious positions more difficult for women than it is for men. How is it possible to explain such differences? Based on the emblematic paradigm of artistic professions the paper comments on the basic analyses developed in the framework of gender studies over the past twenty years. On the basis of the research conducted by the author on French women in jazz music, the paper will analyze key French and Anglo-Saxon gender theories on the gender-work nexus. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μέθοδοι (EL)
εργασία (EL)
ανισότητες (EL)
φύλο (EL)
Τέχνη (EL)
Art (EN)
inequalities (EN)
gender (EN)
work (EN)
methods (EN)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Αγγλική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 2 Αρ. 1 (2007): Εργασιακές Σχέσεις; 69-77 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 2 No. 1 (2007): Labor Relations; 69-77 (EN)

Copyright (c) 2016 Marie Buscatto (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.