Η κοινωνιολογία της εργασίας αντιμέτωπη με την εμφάνιση νέων παθολογιών: Στρες, επαγγελματική εξουθένωση, παρενόχληση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Η κοινωνιολογία της εργασίας αντιμέτωπη με την εμφάνιση νέων παθολογιών: Στρες, επαγγελματική εξουθένωση, παρενόχληση (EL)
Sociology of work facing up to new pathologies: stress, burn out, harassment (EN)

Loriol, Mark

Η μεταμόρφωση των οργανωτικών και παραγωγικών μοντέλων και η ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών απαιτούν νέες προσεγγίσεις στον τομέα της υγείας στην εργασία. Εξαιτίας του στρες, της επαγγελματικής εξουθένωσης, της παρενόχλησης ή των επανειλημμένων βλαβών με αιτία το στρες, η ψυχική υγεία και ευημερία στην εργασία αποτελούν αντικείμενο πολλών συνδικαλιστικών δράσεων, ακαδημαϊκών ερευνών και άρθρων σε εφημερίδες. Οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες έχουν διεξαχθεί από ψυχολόγους ή ιατρούς. Έτσι, όταν οι κοινωνιολόγοι καταπιάνονται με αυτό το θέμα, συνήθως αναφέρονται στις εργασίες ψυχολόγων ή ακόμα και ιατρών. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να υπερβεί αυτές τις προσεγγίσεις επιδιώκοντας μια κοινωνιολογική ανάλυσης της ψυχικής υγείας στον χώρο της εργασίας. (EL)
The transformation of the organizational and production models, along with the development of the service sector has been accompanied by the emergence of new demands in terms of safety at the workplace. Mental health and wellbeing at the workplace constitute the centre of various trade union actions, while they have also attracted the attention of academic research and articles in the daily press focusing on stress, burn out and harassment. Research carried out thus far has been conducted mainly by psychologists or medical doctors, and sociologists more often than not make reference to the findings of that research. The aim of the paper is to provide a sociological analysis of mental health at the workplace, in an attempt to overcome the existing approaches. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

συνθήκες εργασίας (EL)
κοινωνική κατασκευή (EL)
ψυχολογικοποίηση (EL)
Στρες (EL)
επαγγελματική εξουθένωση (EL)
conditions de travail (EN)
psychologisation (EN)
Stress (EN)
burn out (EN)
construction sociale (EN)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 2 Αρ. 1 (2007): Εργασιακές Σχέσεις; 79-91 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 2 No. 1 (2007): Labor Relations; 79-91 (EN)

Copyright (c) 2016 Mark Loriol (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.