Λυδία Σαπουνάκη-Δρακάκη Οικονομική Ανάπτυξη και Κοινωνική Προστασία. Η Γέννηση των Υπηρεσιών Υγείας και το Τζάνειο Νοσοκομείο Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα, 2005

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Λυδία Σαπουνάκη-Δρακάκη Οικονομική Ανάπτυξη και Κοινωνική Προστασία. Η Γέννηση των Υπηρεσιών Υγείας και το Τζάνειο Νοσοκομείο Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα, 2005 (EL)

Σακελλαρόπουλος, Θεόδωρος

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 2 Αρ. 1 (2007): Εργασιακές Σχέσεις; 97-99 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 2 No. 1 (2007): Labor Relations; 97-99 (EN)

Copyright (c) 2016 Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.