Ενεργοποιώντας την Αλληλεγγύη: οι γαλλικές μεταρρυθμίσεις για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: μια κριτική αξιολόγηση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Ενεργοποιώντας την Αλληλεγγύη: οι γαλλικές μεταρρυθμίσεις για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: μια κριτική αξιολόγηση (EL)
Activating solidarity: the French reforms of minimum income schemes: a critical assessment (EN)

Eydoux, Anne

Το άρθρο παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά του γαλλικού ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η «ενεργοποίηση» μετέβαλε την έννοια της αλληλεγγύης η οποία αρχικά γίνονταν αντιληπτή ως «κοινωνικό χρέος» προς τα φτωχά νοικοκυριά, ενώ πλέον το ΕΕΕ αναφέρεται σε εξατομικευμένα καθήκοντα. Στη συνέχεια, διερευνάται η μεταβολή αυτή, με βάση την ανάλυση της αποτυχίας του εισοδήματος ενεργητικής αλληλεγγύης και διατυπώνονται γενικά συμπεράσματα. (EL)
The article presents the main features of French Minimum Income Schemes (MISs) and examines how activation has changed the French concept of solidarity: originally thought as “social debts” towards poor households, MISs now mainly refer to individual duties. Subsequently, it will question this change, relying on the analysis of the failure of the Revenu de Solidarite Active (RSA), and draw more general conclusions. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (EL)
Γαλλία (EL)
κοινωνικό κράτος (EL)
welfare state (EN)
Minimum Income Schemes (EN)
France (EN)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Αγγλική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 10 Αρ. 1 (2015); 5-20 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 10 No. 1 (2015); 5-20 (EN)

Copyright (c) 2016 Anne Eydoux (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.