Ελλάδα: αναπτυγμένη, αναπτυσσόμενη ή κοινωνία σε διαρκή μετάβαση;

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Ελλάδα: αναπτυγμένη, αναπτυσσόμενη ή κοινωνία σε διαρκή μετάβαση; (EL)
Greece: developed, developing or country in permanent transition? (EN)

Mavridis, Savvas

Η παγκοσμιοποίηση από τη μια πλευρά που απαιτεί και επιβάλλει έναν ανελέητο ανταγωνισμό μεταξύ χωρών και οι αναχρονιστικές δομές από την άλλη, δημιουργούν μια ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία για την κοινωνική ανάπτυξη σ’ εκείνες τις χώρες που οι δυνάμεις της κοινωνίας δεν βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα τους. Ο Clifford Geertz εισήγαγε τον όρο κοινωνίες σε διαρκή μετάβαση για εκείνες τις κοινωνίες, στις οποίες η παράδοση και η νεωτερικότητα οπισθοχωρούν όλο και περισσότερο, διατηρώντας μόνο τα λείψανα από την πρώτη και τα είδωλα από την δεύτερη! Αυτό το άρθρο εξετάζει κάτω από αυτή την οπτική γωνία, με περίπτωση έρευνας την Ελλάδα, τον όρο κοινωνία σε διαρκή μετάβαση. (EL)
The combination of globalization, which imposes a merciless competition between countries and outdated social structures creates particularly adverse conditions for social development in countries where these circumstances do not improve the countries’ competitiveness. Clifford Geertz introduced the concept of societies in permanent transition, where both tradition and modernity are receding at an increasing or alarming rate, leaving only the relics of the tradition and simulacra of the modernity. This article examines Greece through the conceptof society in permanent transition. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κατανάλωση (EL)
θρησκεία (EL)
διαρκής μετάβαση (EL)
νεποτισμός (EL)
αναπτυσσόμενη κοινωνία (EL)
developing society (EN)
nepotism (EN)
consume (EN)
permanent transition (EN)
religion (EN)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Αγγλική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 10 Αρ. 1 (2015); 45-55 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 10 No. 1 (2015); 45-55 (EN)

Copyright (c) 2016 Savvas Mavridis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.